ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ

Ανακοίνωση της ΠΕΜΕΝ

Το Δ.Σ της ΠΕΜΕΝ που συνεδρίασε στις 4-5-2014, εκτίμησε τα προβλήματα των ναυτεργατών, των εργαζομένων,…