ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Βλάβη Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 03/11/2011, κατά τον πλου του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ προς Χίο (προερχόμενο…