Βλάβη Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 03/11/2011, κατά τον πλου του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

προς Χίο (προερχόμενο από το λιμάνι του Πειραιά) παρουσιάστηκε βλάβη στην αριστερή

μηχανή του.

Για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης το πλοίο θα επιστρέψει στο λιμάνι του Πειραιά κενό

φορτίου και επιβατών.

Οι επιβάτες των δρομολογίων Πειραιά – Μυτιλήνη και Χίο – Μυτιλήνη θα εξυπηρετηθούν με

το πλοίο της εταιρείας μας Ε/Γ-Ο/Γ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ.

Το σημερινό δρομολόγιο από Μυτιλήνη προς Χίο – Πειραιά θα παραμείνει ανεκτέλεστο.