Ανεκτέλεστα δρομολόγια ΕΓ/ΟΓ ΘΕΟΦΙΛΟΣ και ΕΓ/ΟΓ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

 

Ανεκτέλεστα δρομολόγια ΕΓ/ΟΓ ΘΕΟΦΙΛΟΣ και ΕΓ/ΟΓ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

Λόγω μη έγκαιρης καταβολής των μισθωμάτων, από εκτελεσθέντα δρομολόγια σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας, σας γνωρίζουμε:
α) Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ τη Δευτέρα 10/02/14 από Λαύριο – Ψαρά – Άγιο Ευστράτιο – Λήμνο – Καβάλα και η επιστροφή του Τρίτη 11/02/14, δεν εκτελέστηκε. Το πλοίο θα αναχωρήσει την Τετάρτη 12/02/14 από Λαύριο 20:00′ για το τακτικό του δρομολόγιο.
β) Τα δρομολόγια του Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ τη Δευτέρα 10/02/14 από Καβάλα – Λήμνο – Μυτιλήνη – Χίο – Βαθύ – Καρλόβασι – Φούρνοι – Εύδηλο – Πειραιά και η επιστροφή του την Τετάρτη 12/02/14 από Πειραιά – Εύδηλο – Άγιο Κήρυκο – Φούρνοι – Καρλόβασι – Βαθύ – Χίο – Μυτιλήνη – Λήμνο – Θεσσαλονίκη, για τον ίδιο λόγο δεν θα εκτελεστούν. 
Το πλοίο θα αναχωρήσει τη Παρασκευή 14/02/14 από Καβάλα 23:59′ για Λήμνο – Μυτιλήνη – Χίο – Βαθύ.
Η εταιρεία ζητά την κατανόηση των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με τα ανωτέρω δρομολόγια και ελπίζει ότι δεν θα παρουσιαστούν ξανά τέτοια φαινόμενα δυσλειτουργίας των εμπλεκομένων φορέων.