ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκδήλωση ΗSA – RTG

Ο Σύνδεσμός Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων έχει εκδηλώσει επανειλημμένα το έμπρακτο ενδιαφέρον του  για τη δυνατόν…