ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υποτροφίες HELMEPA

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σημειώνουμε την αποφοίτηση με άριστες επιδόσεις των  3 υποτρόφων της HELMEPA του…

Εκδήλωση ΗSA – RTG

Ο Σύνδεσμός Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων έχει εκδηλώσει επανειλημμένα το έμπρακτο ενδιαφέρον του  για τη δυνατόν…