ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υποτροφίες HELMEPA

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σημειώνουμε την αποφοίτηση με άριστες επιδόσεις των  3 υποτρόφων της HELMEPA του…