ΕΛΠΕ: Για 9η συνεχή χρονιά βραβεύει τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ελληνικά Πετρέλαια

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί για 9η συνεχή χρονιά, βραβεύει τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εντός ελληνικής επικράτειας.

Η επιβράβευση αφορά αποκλειστικά και μόνο αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ του 2016, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της διαδικασίας των Πανελληνίων Εξετάσεων και απευθύνεται:

  • Για το Θριάσιο, σε μόνιμους κατοίκους των περιοχών Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μαγούλας, Μάνδρας, Ν. Περάμου και Μεγάρων.
  • Για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε μόνιμους κατοίκους των Δήμων  Koρδελιού/Ευόσμου και Δέλτα.

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, στόχος μας είναι η βράβευση με αξιοκρατικά κριτήρια. Στο πλαίσιο αυτό, θα βραβευτούν φοιτητές που εισήχθησαν από τα Γενικά Λύκεια και  από τα ΕΠΑΛ, βάσει του αριθμού μορίων τους. Στην περίπτωση που στη βεβαίωση συμμετοχής αναγράφονται 2 βαθμολογίες θα λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη.

Για να αξιολογηθούν τα στοιχεία των φοιτητών και να συμπεριληφθούν στην τελική λίστα των δικαιούχων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, αλλιώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη:

1)    Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.
2)    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3)    Φωτοαντίγραφο (ή πρωτότυπο έγγραφο) της βεβαίωσης Συμμετοχής αποφοίτων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις.
4)    Βεβαίωση σπουδών στη σχολή/τμήμα εισαγωγής στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (η βεβαίωση να έχει εκδοθεί το τελευταίο δίμηνο).
5)    Βεβαίωση από αρμόδια Δημοτική Αρχή ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος των παραπάνω περιοχών και Δήμων.
6)    Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ, στον οποίο να αναγράφεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

Τα δικαιολογητικά θα εξεταστούν από επιτροπή στελεχών της εταιρείας.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε επίσης να βρείτε, στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου), στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (7ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Βέροιας), καθώς επίσης σε Δημαρχεία, Δημοτικά Διαμερίσματα, ΚΕΠ και καταστήματα ΟΑΕΔ της περιοχής σας.

Οι αιτήσεις για να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου μέχρι και την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

Τρόπος κατάθεσης των αιτήσεων για το Θριάσιο

Α) Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
     ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι
Υπόψη: Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου
Για τη δράση «Επιβράβευση Φοιτητών»

Β) Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν απευθείας στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση:

     ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
Ασπροπύργου – Διοικητήριο
17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου
Γραφείο ΕΚΕ & Σχ. με Τοπικές Κοινωνίες Ν. Ελλάδας
Δευτέρα έως Παρασκευή: ώρες 10:30-14:00

Τρόπος κατάθεσης των αιτήσεων για τη Δυτ. Θεσσαλονίκη

Α) Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Τ.Θ. 10044, 541 10 Θεσσαλονίκη
Υπόψη: Γραφείου ΕΚΕ & Σχέσεων με Τοπικές Κοινωνίες Β. Ελλάδος
Για τη δράση «Επιβράβευση Φοιτητών»

Β) Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν απευθείας στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση:

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσ/νίκης
7ο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής οδού
Θεσσαλονίκης – Βέροιας
Γραφείο: 211
Δευτέρα έως Παρασκευή: ώρες 10:30-14:00

 

Η τελική λίστα των δικαιούχων θα αναρτηθεί στις εγκαταστάσεις και στην ιστοσελίδα του Ομίλου (www.helpe.gr).

Διευκρινίζεται ότι τα παιδιά των εργαζομένων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.