Συνεργασία Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με τη Ναυτική Ακαδημία Ρουμανίας

σχολή ναυτικών δοκίμων
Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, επισκέφθηκε τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) ο Διοικητής της Ναυτικής Ακαδημίας της Ρουμανίας Captain (N) OctavianTARABUTA, συνοδευόμενος από τον επιτετραμμένο σε θέματα επιστημονικής έρευνας, Captain (N) Virgil ENE VOICULESCU, με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και έρευνας, μεταξύ των δύο Ακαδημιών.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της επισκέψεως περιελάμβανε παρουσίαση του εκπαιδευτικού έργου της ΣΝΔ, καθώς και συζήτηση περί της μελλοντικής συνεργασίας των δύο Ακαδημιών στο Στρατιωτικό και Ακαδημαϊκό τομέα. Ακολούθως, παρουσιάσθηκαν οι δραστηριότητες του MILITARY ERASMUS, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στους χώρους των εργαστηρίων και στο Μουσείο της ΣΝΔ.