ΚΕΣΕΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνάντηση με τον υπουργό Ναυτιλίας ζήτησε η γενική συνέλευση του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών

Άμεση συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας αποφάσισε να ζητήσει η Γενική Συνέλευση του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών στις 21 Νοέμβρη, προκειμένου να τεθούν τα οξυμένα προβλήματα σε βάρος των μετεκπαιδευομένων, καλώντας τους μηχανικούς να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ την Τετάρτη 29 Νοέμβρη στις 10.30 π.μ. και την ανάγκη ανάπτυξης πολύμορφων αγώνων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

Η Συντονιστική Επιτροπή ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών στις 21 Νοέμβρη, αναδεικνύοντας τα οξυμένα προβλήματα που συνεχίζονται σε βάρος των μετεκπαιδευομένων.

Αυτές οι συνθήκες, αποτέλεσμα της διαρκής υποχρηματοδότησης και υποβάθμισης που προκαλεί η αντιλαϊκή πολιτική, στρώνει το έδαφος στα τρωκτικά της ιδιωτικής εκπαίδευσης και παραπαιδείας.

Για άλλον έναν κύκλο έχουν δημιουργηθεί πολυάριθμα τμήματα από την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού με την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να παραμένουν ωρομίσθιοι, οι ναυτοδιδάσκαλοι σε διαρκή αφανισμό και να προκαλείται πρόβλημα και στην έγκαιρη έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου.

Παραμένει το πρόβλημα με τον περιορισμό των μαθημάτων σε εμβόλιμες εξεταστικές, που για να συμμετέχεις με το νέο κανονισμό πρέπει να έχεις ολοκληρώσει όλους τους κύκλους μαθημάτων και με βάση το ωρολογιακό πρόγραμμα δεν πραγματοποιούνται σε όλους τους κύκλους εμβόλιμες εξεταστικές.

Από καταγγελίες μετεκπαιδευομένων, η καταβολή του επιδόματος φοίτησης δεν έχει γίνει στους 2προηγούμενους κύκλους μαθημάτων, ενώ απαιτούμε να καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε για την άμεση συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας και καλούμε τους συνάδελφους μηχανικούς να συμμετέχουν στη ΓΣ της ΠΕΜΕΝ την Τετάρτη 29 Νοέμβρη στις 10.30 π.μ. και την ανάγκη ανάπτυξης πολύμορφων αγώνων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.

Διεκδικούμε:

1. Αλλαγή του Κανονισμού Σπουδών του ΚΕΣΕΝ και του συστήματος αξιολόγησης και απουσιών των μετεκπαιδευόμενων, όπως απουσίες που γίνονται για υπηρεσιακούς λόγους π.χ. ΥΝΜ, ΑΝΥΕ κ.ά

2. Άμεση φοίτηση όλων των συναδέλφων με τη δημιουργία νέων τμημάτων μέχρι 25 άτομα και η Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων υπηρεσιακά να ενημερώνει το ΚΕΣΕΝ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων των συναδέλφων από την ΑΝΥΕ, όπως και η αιτιολόγηση με νομολογία τυχόν απόρριψης.

3. Αναβάθμιση της Μετεκπαίδευσης με αλλαγή της διδασκόμενης ύλης και την πραγματοποίηση σεμιναρίων που να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της τεχνολογίας, αύξηση των εργαστηριακών ωρών με παράλληλη μείωση των θεωρητικών ωρών και αλλαγή του τρόπου των εξετάσεων.

4. Κατάργηση του ορίου μαθημάτων στις εμβόλιμες εξεταστικές περιόδους. Διεξαγωγή εμβόλιμης εξεταστικής αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλου του καλοκαιριού. Κατάργηση της πενταετίας που χρειάζεται για την ολοκλήρωση των κύκλων.

5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας να μεριμνήσουν για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων στην κατάθεση και έκδοση των πιστοποιητικών από τους συναδέλφους.

6. Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της βιβλιογραφίας με τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Ανοικτή στην πρόσβαση για όλους τους ενδιαφερόμενους και τα αποτελέσματα των εξετάσεων να αναρτούνται ηλεκτρονικά.

7. Συγγραφή εγκεκριμένων σημειώσεων για κάθε μάθημα των κύκλων Μηχανικών Α’ και Β΄ Τάξεως (βάση της καθορισμένης βιβλιογραφίας του νέου προγράμματος σπουδών).

8. Κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος 103 και λοιπών υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν ελάχιστες μόνιμες θέσεις εργασίας. Πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, βάσει των πραγματικών αναγκών με προτεραιότητα σε μηχανικούς ΕΝ.

9. Να επανέλθει η καταβολή του επιδόματος όπως γινόταν από το ΚΕΣΕΝ, με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου.

10. Αύξηση του επιδόματος Μετεκπαίδευσης στο 80% του βασικού μισθού του αντίστοιχου διπλώματος.

11. Αποκλειστικά Ενιαία Δημόσια και Δωρεάν Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση, ενταγμένη στο υπουργείο Παιδείας, ισοτιμία των διπλωμάτων μας με τα αντίστοιχα της στεριάς.

12. Αποστρατικοποίηση των ΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ.

13. Κατάργηση του ΠΔ 141/2014 και των νόμων 3153/2003, 3450/2006 (ΝΕΚΕ) για την ιδιωτικοποίηση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης.

14. Να ασφαλίζονται στο ΝΑΤ όλοι οι Μετεκπαιδευόμενοι στο ΚΕΣΕΝ και οι εισφορές να καλύπτονται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).

15. Δωρεάν στέγαση των μετεκπαιδευόμενων από την επαρχία στην Εστία Ναυτικών και επίδομα στέγασης για όσους δεν μπορεί να καλύψει.

16. Μειωμένα εισιτήρια μετακίνησης στο μόνιμο τόπο διαμονής των Μετεκπαιδευόμενων σε όλα τα μέσα μεταφοράς.

17. Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και υλικών για την καθαριότητα του κτιρίου του ΚΕΣΕΝ και απολύμανσή του.

18. Έλεγχο των οικονομικών του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και των κεφαλαίων του ΝΑΤ.

19. Έλεγχο των κονδυλίων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς ΕΣΠΑ 2007 – 2013, ποσά που δόθηκαν και πού δαπανήθηκαν.

20. Κατάργηση του νόμου 4150/2013 για την “Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ”, της Υπουργικής Απόφασης (3522.2/08/2013) “Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας”.

21. Κάλυψη των ελλειμμάτων του ΝΑΤ από τον κρατικό προϋπολογισμό, που δημιουργούνται από τη “μαύρη” ανασφάλιστη εργασία, σύμφωνα με την πρόταση της ΠΕΜΕΝ να ναυτολογούνται στα πλοία που ανήκουν στο ν.27/1975 όλοι οι ναυτεργάτες μέσω ΓΕΝΕ με Συλλογική Σύμβαση και Κοινωνική Ασφάλιση, κατάργηση των χαριστικών πράξεων και επιδοτήσεων των εφοπλιστών και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΝΑΤ.

22. Να σταματήσει η λεηλασία της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ. Να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ και των άλλων κεφαλαίων που εποπτεύονται από το ΝΑΤ σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΕΜΕΝ.

23. Να καταργηθεί η υπουργική απόφαση που αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά από χώρες όπως Φιλιππίνες, Ινδονησία, Ουκρανία, Πολωνία, Ινδία, Λιθουανία και άλλες.

24. Να δημιουργηθούν τμήματα ανανέωσης σωστικών/πυροσβεστικών μέσων για τους μετεκπαιδευόμενους των ΚΕΣΕΝ.

25. Κατάργηση της άδικης/υψηλής φορολογίας των ναυτεργατών.

26.Πληροφόρηση των μετεκπαιδευόμενων για τον τρόπο ανανέωσης των πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας.»