Υποβαθμίζει και ο Fitch την Κύπρο

“Καμπανάκι” κινδύνου για την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου χτυπάει μετά τον οίκο Moody’s και ο οίκος Fitch, η οποίος όμως δεν περιμένει ότι η υποβάθμιση θα είναι μεγαλύτερη της μίας βαθμίδας.

 Η αναθεώρηση θα έχει τελειώσει έως τον Απρίλιο του 2011, και θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η Κύπρος, ιδίως αυτών που προκύπτουν από το συνταξιοδοτικό σύστημα αλλά και από τους οικονομικούς, χρηματοοικονομικούς και τραπεζικούς δεσμούς με την Ελλάδα.

Πηγή: Εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ»