Πλοία, ακτοπλοϊκή σύνδεση
ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ

Ενεργοποιείται ξανά η ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδα – Κύπρος;

Αισιόδοξα μηνύματα αναφορικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα έστειλε στη Βουλή η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου, καθώς υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία περί τον Μάιο του 2020.

Ως γνωστό, η θαλάσσια σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας είχε διακοπεί το 2000 επειδή κρίθηκε ασύμφορη για τους ιδιοκτήτες επιβατικών πλοίων, όμως το τελευταίο διάστημα το ζήτημα επανήλθε έντονα στο προσκήνιο λόγω και της κινητοποίησης μεγάλου αριθμού πολιτών που δημιούργησαν διαδικτυακή πλατφόρμα και πέτυχαν να μαζέψουν τουλάχιστον 12.000 ηλεκτρονικές υπογραφές.
Κατόπιν τούτου αναλήφθηκε πρωτοβουλία από τους βουλευτές Νίκο Τορναρίτη και Αννίτα Δημητρίου για διερεύνηση της πιθανότητας να χρηματοδοτηθεί η γραμμή από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως φαίνεται το υφυπουργείο Ναυτιλίας προβαίνει στις ανάλογες ενέργειες, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η σύνδεση μπορεί να καταστεί εφικτή τον Μάιο του 2020.
Συγκεκριμένα η υφυπουργός απέστειλε σημείωμα στη Βουλή ημερ. 12 Σεπτεμβρίου 2019 κατόπιν ερώτησης της βουλευτή του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου, στο οποίο παραθέτει τις ενέργειες και τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί γύρω από το ζήτημα.
Σύμφωνα με την κ. Πηλείδου, με σκοπό την εκτίμηση του χρηματοδοτικού ελλείμματος που προκύπτει ώστε να καταστεί οικονομικά βιώσιμη η γραμμή, το υφυπουργείο εκπόνησε μελέτη με τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων, η οποία ολοκληρώθηκε στις 5 Αυγούστου 2019.
Με βάση τα ευρήματα της μελέτης, το υφυπουργείο εμφανίζεται τώρα σε θέση να στοιχειοθετήσει σχετικό αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) και επίσης να ετοιμάσει τους σχετικούς όρους του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού ο οποίος θα προκηρυχθεί όταν η Κομισιόν δώσει τη σχετική έγκριση.

«Σημειώνεται σχετικά», εξηγεί η κ. Πηλείδου, «ότι τυχόν χρηματοδοτήσεις από κρατικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους ρυθμίζονται από το συναφές κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις και ειδικότερα από τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα των Θαλασσίων Μεταφορών. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η παροχή κρατικής ενίσχυσης, όσο και το ύψος της επιχορήγησης, θα πρέπει να εγκριθούν από την Κομισιόν στα πλαίσια συγκεκριμένης διαδικασίας κοινοποίησης του σχεδίου ενίσχυσης».

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προχώρησε σε μια πρώτη επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της οποίας έχει διασαφηνιστεί η νομική βάση στην οποία μπορεί να στηριχθεί το σχετικό αίτημα της Κύπρου. Πρόθεση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, συνεχίζει η κα Πηλείδου, είναι όπως σε στενή συνεργασία με το γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ετοιμαστεί πλήρως τεκμηριωμένο αίτημα προς την Κομισιόν, στο οποίο θα πρέπει να δίνονται τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.
Παράλληλα και με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών, θ’ αρχίσει και η επεξεργασία των όρων του διαγωνισμού, η οποία συνεπάγεται εντατική εργασία και διαβούλευση με συντελεστές και φορείς του τομέα της ναυτιλίας, περιλαμβανομένων του Κυπριακού Ναυτικού Επιμελητηρίου και της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών.
Επιπρόσθετα απαιτείται να γίνουν διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις με το Υπουργείο Ναυτιλίας της Ελλάδας.

«Απώτερος σκοπός είναι να ολοκληρωθούν όλες οι προπαρασκευαστικές διεργασίες και εφόσον ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός το αργότερο μέσα στον Ιανουάριο του 2020, ώστε να καταστεί εφικτή η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τον Μάϊο του 2020», αναφέρει η υφυπουργός Ναυτιλίας.

Για τη μελέτη που εκπονήθηκε και αφορά τον υπολογισμό του χρηματοδοτικού ελλείμματος σημειώνει ότι επί του παρόντος δεν ενδείκνυται η δημοσιοποίησή της για λόγους που άπτονται της προκήρυξης του διαγωνισμού, αφού εμπεριέχει συγκεκριμένες οικονομικές παραμέτρους που δεν είναι ορθό να αποκαλυφθούν στους προσφοροδότες. Αναφέρει όμως ότι θα μπορούσε να ενημερώσει προφορικά σε κλειστή συνεδρία την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Το τελευταίο αυτό σκέλος της απάντησης της κ. Πηλείδου αφορούσε το αίτημα της Αννίτας Δημητρίου όπως σε συνδυασμό με την ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις, κατατίθετο αυτούσια στη Βουλή και η μελέτη που εκπονήθηκε για τη βιωσιμότητα.
Τριάντα ώρες ταξίδι
Σε ό,τι αφορά τις συχνότητες της σύνδεσης, η ελάχιστη προβλεπόμενη είναι μία διαδρομή τη βδομάδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Μάιο-Σεπτέμβριο και μία φορά ανά δεκαπενθήμερο κατά τους υπόλοιπους μήνες.
Η διάρκεια του ταξιδιού υπολογίστηκε στις περίπου 30 ώρες και το πιθανότερο λιμάνι που θα εξυπηρετεί το δρομολόγιο θα είναι εκείνο της Λεμεσού. Η επιχορήγηση που θα επιδιωχθεί θα είναι αρχικά για 3 χρόνια και εάν τελικά η σύνδεση αποδειχθεί σύμφορη, θα μπορεί να υπάρξει συνέχεια.
http://www.reporter.com.cy