Συνάντηση Υπουργού Ναυτιλίας με τον έκτακτο και Πληρεξούσιο πρέσβη της Τσεχίας στην Ελλάδα

κουρουμπλής

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κ. Jan Bondy, είχε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις επί θεμάτων αμοιβαίου ναυτιλιακού και εμπορικού ενδιαφέροντος, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών.

O κ. Πρέσβης στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσίασε τις προτεραιότητες της τσεχικής ναυτιλιακής διοίκησης υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον της Τσεχίας για περαιτέρω αναβάθμιση της διμερούς εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας. Ειδικότερα ο κ. Bondy γνωστοποίησε τη βούληση Τσεχίας για την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας με τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, επί σειράς θεματικών αντικειμένων.

Επιπρόσθετα ο κ. Πρέσβης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων ευρωπαϊκών λιμενικών υποδομών, στο πλαίσιο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, με στόχο την υποστήριξη της κινητικότητας προσώπων και εμπορευμάτων σε ένα ενοποιημένο, διαλειτουργικό και φιλικό προς το περιβάλλον δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών και την απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Τέλος, ο κ. Πρέσβης, απηύθυνε πρόσκληση προς τον κ. Κουρουμπλή για πραγματοποίηση διμερούς συνάντησης εργασίας, στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ , με τον Τσέχο ομόλογό του.

Ο κ. Υπουργός απεδέχθη την προτεινόμενη προσέγγιση, υπογραμμίζοντας παράλληλα το ενδιαφέρον της χώρας μας για την περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με την Τσεχία. Κατέδειξε μάλιστα την ανάγκη ανάπτυξης διαύλων συνεργασίας μεταξύ των ναυτιλιακών διοικήσεων των δυο χωρών, ως πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, ο κ. Υπουργός αναγνώρισε ότι οι επενδύσεις στην ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών θα συμβάλλουν θετικά  στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και περιβαλλοντικά φιλικού συστήματος θαλασσίων & διατροπικών μεταφορών, που θα εγγυάται τόσο τον ελεύθερο ανταγωνισμό όσο και την οικονομική και κοινωνική συνοχή εντός της ΕΕ.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε, σε εξαιρετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη συνέχιση της διμερούς, εποικοδομητικής συνεργασίας τους επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, τόσο στο πλαίσιο των οργάνων της Ε.Ε., των ευρωπαϊκών Υπηρεσιών όσο και στον ΙΜΟ.