Ελληνική πρόταση για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στα πλοία

πλοία

Tην πρόταση της Ελλάδας για μείωση της μέγιστης προωστήριας δύναμης των πλοίων, ως ένα άμεσα αποτελεσματικό βραχυπρόθεσμο μέτρο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα πλοία, υποστηρίζει η ‘Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Η πρόταση πρόκειται να εξετασθεί στην προσεχή ενδιάμεση συνάντηση της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ (11-15 Νοεμβρίου 2019).

Το προτεινόμενο μέτρο καθορίζει το μέγιστο όριο της ιπποδύναμης της κύριας μηχανής, που τα πλοία χωρητικότητας άνω των 5.000 GT μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπό φυσιολογικές συνθήκες, προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία στο ιστορικά χαμηλό όριο του έτους 2012 με τριετή χρονική περίοδο προσαρμογής του υπάρχοντος στόλου στο μέτρο, αρχής γενομένης ακόμα και πριν από το 2023.

Η κανονιστική ανά τομέα προσέγγιση (sectoral prescriptive approach) προβλέπει ότι τα φορτηγά πλοία χύδην ξηρού φορτίου και τα δεξαμενόπλοια θα μειώσουν την ιπποδύναμη των κυρίων μηχανών τους κατά 50%, ενώ τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατά 66%. Το μέτρο περιλαμβάνει ρήτρα επανεξέτασης (review clause), που επιτρέπει στον ΙΜΟ να αναλάβει δράση για διορθωτικά μέτρα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η υποβληθείσα πρόταση της Ελλάδας, αναπτύσσοντας μια ήδη υπάρχουσα πρόταση του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (ICS) και Κρατών Μελών του ΙΜΟ, έρχεται να συμπληρώσει το ενισχυμένο Σχέδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (super SEEMP), κατά τρόπο που εξασφαλίζει την επίτευξη του στόχου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ για το 2030. Είναι επίσης συμβατή με τον τρόπο λειτουργίας της bulk/tramp ναυτιλίας, όπου οι ναυλωτές παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του πλοίου.

«Οι ναυλωτές θα πρέπει σαφώς να υποχρεωθούν να τηρήσουν κάθε μέτρο που θα υιοθετηθεί για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα πλοία» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΕΕΕ, κ. Θεόδωρος Βενιάμης. «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η χώρα μας είναι στο προσκήνιο των ειλικρινών προσπαθειών που στοχεύουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικών και εφικτών μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» ανέφερε ο κ. Βενιάμης συμπληρώνοντας ότι «η πρόταση της Ελλάδας είναι απλή, διέπεται από διαφάνεια, είναι εύκολα εφαρμόσιμη και ικανοποιεί τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών τομέων, χωρίς να προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού».

Επιπρόσθετα, τόνισε πως «επιτρέπει την ανάληψη πρώιμης δράσης και την έναρξη εφαρμογής της πριν το 2023, οδηγεί σε άμεσες και απόλυτες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μειώσεις εκπομπών οξειδίου του θείου (SΟx) και οξειδίου του αζώτου (NOx), καθώς και του υποθαλάσσιου θορύβου από τα πλοία, ενώ λαμβάνει υπόψη θέματα ασφάλειας και ενθαρρύνει την καινοτομία, επιβραβεύοντας τα πιο αποδοτικά πλοία».

Τέλος ο πρόεδρος των Ελλήνων εφοπλιστών υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη ελληνική πρόταση θέτει τις βάσεις για την πραγματική απεξάρτηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας από τον άνθρακα, με το να προωθεί την αλλαγή συμπεριφοράς όλων των εμπλεκομένων στην εμπορική εκμετάλλευση των πλοίων, προκειμένου η ναυτιλία να οδηγηθεί σε τεχνολογίες μηδενικής εκπομπής άνθρακα ή εναλλακτικά καύσιμα, όταν καταστούν ευρέως διαθέσιμα».

www.reporter.gr