Έλληνες και Δανοί εφοπλιστές συναντήθηκαν στον Πειραιά

εφοπλιστές
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δανών Εφοπλιστών (Danish Shipping) υποδέχθηκε στα γραφεία της στον Πειραιά η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), στο πλαίσιο των διμερών συναντήσεων μεταξύ των δυο εφοπλιστικών ενώσεων.

Εκπροσωπώντας δύο παραδοσιακές ναυτιλιακές χώρες, το Διοικητικό Συμβούλιο των Δανών Εφοπλιστών με επικεφαλής τον Πρόεδρο αυτού, κ. Niels Smedegaard, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. Θ. Βενιάμη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΕ και συζήτησαν, όπως δήλωσαν και οι δυο πλευρές, μια σειρά σημαντικών ναυτιλιακών θεμάτων στο πλαίσιο «ενός ανοικτού και εποικοδομητικού διαλόγου».

«Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να έχουμε παραγωγικές συζητήσεις με τους Δανούς συναδέλφους μας και είμεθα ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι υπάρχει κοινή επιθυμία για συνεργασία και αμοιβαία κατανόηση των απόψεων και θέσεων», σχολίασε ο κ. Βενιάμης.

Σύμφωνα με την ΕΕΕ, η συνάντηση επιβεβαίωσε το γεγονός ότι, ανεξαρτήτως κάποιων διαφορών που έγκεινται στην διαφορετικότητα των τομέων ναυτιλιακής δραστηριότητας, η ναυτιλιακή βιομηχανία παραμένει ενωμένη σε ό,τι αφορά στην υποστήριξη των αρχών του ελεύθερου εμπορίου, των ανοικτών αγορών και του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού, σε ένα διεθνές επίπεδο ισότιμων όρων λειτουργίας. Οι δύο Ενώσεις τόνισαν τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής ναυτιλίας για την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της, επισημαίνοντας ότι ο στρατηγικός ρόλος αυτής, ειδικότερα στην εξυπηρέτηση του εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διαφύλαξη των ενεργειακών της αποθεμάτων και άλλων σημαντικών αγαθών, θα πρέπει να αναδεικνύεται σε κάθε επίπεδο.

Αναφορικά με τα διάφορα επίκαιρα περιβαλλοντικά θέματα, υπογραμμίσθηκε ότι η Ένωση Δανών Εφοπλιστών και η ΕΕΕ είναι απολύτως δεσμευμένες στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) σε ό,τι αφορά στην χρήση ναυτιλιακού καυσίμου, περιεκτικότητας 0,5% σε θείο, στην απαγόρευση μεταφοράς μη συμβατών καυσίμων, καθώς και στις περαιτέρω μειώσεις εκπομπών αεριών θερμοκηπίου (GHG) από τα πλοία. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο Ενώσεις τονίζουν την ανάγκη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να παρέξουν στη ναυτιλιακή βιομηχανία ασφαλή και κατάλληλα για χρήση από τα πλοία καύσιμα. Οι δύο Ενώσεις, επίσης, υποστηρίζουν τις αποφάσεις του ΙΜΟ και τη διαδικασία που οδηγεί στην απεξάρτηση της παγκόσμιας ναυτιλίας από τον άνθρακα, το συντομότερο δυνατόν εντός του 21ου αιώνα, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι αυτό θα απαιτήσει καύσιμα απαλλαγμένα από τον άνθρακα και νέες τεχνολογίες για όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της ναυτιλίας.

«Από τη συνάντηση με την Ένωση των Δανών Εφοπλιστών κατέστη σαφές ότι, παρά τις διαφορές στον τρόπο προσέγγισης των θεμάτων και στις προτεραιότητες, υπάρχει ξεκάθαρα ένα ευρύ κοινό πεδίο κατανόησης μεταξύ των δύο Ενώσεων, το οποίο επιθυμούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω», είπε ο κ. Βενιάμης.

Ο κ. Smedegaard δήλωσε ότι «η ΕΕΕ και η Ένωση Δανών Εφοπλιστών έχουν αμοιβαίο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη μιας υπεύθυνης διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας, προάγοντας τη διευκόλυνση του εμπορίου και τηρώντας ένα παγκόσμιο επίπεδο ισότιμων όρων δραστηριοποίησης, όσον αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Η ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή των Κανονισμών αποτελούν προτεραιότητα ουσίας».

Οι δύο Ενώσεις δεσμεύθηκαν να βελτιώσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και η ΕΕΕ θα ανταποδώσει την επίσκεψη, μεταβαίνοντας στην Κοπεγχάγη στο προσεχές διάστημα και, σε κάθε περίπτωση, εντός του 2019.