Μαύρη χρονιά για την ναυλαγορά το 2015

 
 
Ισχυρές πιέσεις στην Αγορά ξηρού φορτίου – Δυσοίωνες και για το 2016 οι προβλέψεις

Αναιμικούς βρίσκουν τους δείκτες της ναυλαγοράς ξηρού φορτίου οι τελευταίες μέρες του τρέχοντος έτους, καθώς ο δείκτης Baltic Dry Index κλείνει μόλις 4 μονάδες πιο ψηλά από το ιστορικό χαμηλό ρεκόρ των 471 μονάδων.

Πέραν αυτού, το πιο αποκαρδιωτικό είναι ότι και οι προβλέψεις για το πρώτο 6μηνο της νέας χρονιάς παραμένουν δυσοίωνες, αφού η πλειονότητα των εκτιμήσεων «βλέπει» ναύλους κάτω από το ελάχιστο ημερήσιο λειτουργικό κόστος των πλοίων.

Φαίνεται πως τα σημάδια ανάκαμψης (ή έστω σταθεροποίησης) που εμφανίστηκαν το καλοκαίρι της περασμένης χρονιάς (Ιούλιος – Αύγουστος 2014) -κάτι που τότε ώθησε μαζικά τον εφοπλιστικό κόσμο στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων- γρήγορα εξαφανίστηκαν υπό την πίεση των πτωτικών τιμών στις ναυλώσεις, που ακολούθησε.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ναυλομεσιτικός οίκος G. Moundreas, για τα πλοία τύπου capes, το πρώτο τρίμηνο του 2016 προβλέπεται ημερήσιος ναύλος (T/C Average) στα 4.500 δολάρια, στο δεύτερο τρίμηνο στα 5.150 δολάρια και για το σύνολο του έτους στα 6.200 δολάρια.

Να σημειωθεί ότι ο μέσος ημερήσιος ναύλος ήταν χθες στα 4.897 δολάρια.

Στα panamax, τα FFAs προβλέπουν για το πρώτο τρίμηνο ημερήσιο ναύλο στα 4.950 δολάρια, για το δεύτερο τρίμηνο στα 5.350 δολάρια και για το έτος στα 5.400 δολάρια.

Ο μέσος ημερήσιος ναύλος χθες ήταν στα 3.651 δολάρια.

Για τα supramax, τα FFAs εκτιμούν ναύλο στα 5.150 δολάρια την ημέρα για το πρώτο τρίμηνο, για το δεύτερο τρίμηνο 5.950 δολάρια και για το έτος 5.800 δολάρια, ενώ ο «φυσικός» ναύλος κυμάνθηκε χθες στα 4.704 δολάρια.

Τέλος, στα handymax, τα FFAs «δείχνουν» ημερήσιο ναύλο στα 4.250 δολάρια για το πρώτο τρίμηνο, για το δεύτερο τρίμηνο στα 4.750 δολάρια και για το σύνολο του έτους στα 4.750 δολάρια.

Την προηγούμενη Τρίτη ο μέσος «φυσικός» ναύλος στα handymax ήταν 3.981 δολάρια.

Η χειρότερη χρονιά το 2015

Το 2015 παραμένει η χειρότερη χρονιά των τελευταίων ετών για τα πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ναυλομεσιτικού οίκου G. Moundreas, o µέσος όρος ηµερήσιων εσόδων για τα capes κυμάνθηκε στα 7.147 δολάρια την ημέρα, όταν το 2013 ο µέσος όρος ήταν στα 14.668 δολάρια και το 2014 στα 13.683 δολάρια.

Στα panamax, το 2015, ο µέσος όρος ήταν στα 5.492 δολάρια, ενώ το 2013 ήταν στα 9.418 δολάρια και το 2014 στα 7.783 δολάρια.

Για τα supramax, τo 2015, o µέσος όρος έκλεισε στα 6.613 δολάρια, όταν το 2013 ήταν στα 9.648 δολάρια και το 2014 στα 9.121 δολάρια.

Στα handysize ο µέσος όρος του 2015 ήταν στα 5.517 δολάρια, το 2013 στα 8.577 δολάρια και το 2014 στα 7.662 δολάρια.

Αρνητικός ο αντίκτυπος και στις αξίες των πλοίων

H κατακόρυφη πτώση των ναύλων επηρέασε αρνητικά και τις αξίες των πλοίων. Οι τιµές των µεταχειρισµένων πλοίων πενταετίας είναι σε ορισμένες κατηγορίες πιο χαμηλά και από τις τιμές του 2012, που θεωρούνταν ήδη αρκετά χαµηλές.

Πιο συγκεκριμένα, στα τέλη του 2012, η τιµή ενός cape των 180.000 dwt ήταν στα 32,5 εκατ. δολάρια, το 2013 και το 2014 στα 54 εκατ. δολάρια, ενώ φέτος τον Δεκέµβριο στα 39 εκατ. δολάρια.

Το τελευταίο τρίµηνο, συγκριτικά µε το προηγούµενο, η τιµή τους έχει µειωθεί κατά 17%. Στα panamax των 76.000 dwt, το 2012 η τιµή ήταν 18 εκατ. δολάρια, το 2013 στα 25,5 εκατ. δολάρια, το 2014 στα 20 εκατ. Δολάρια. Σήµερα η τιμή του βρίσκεται στα 14 εκατ. δολάρια, έχει δηλαδή πέσει κατά 14%.

Στα supramax των 56.000 dwt η τιµή στα τέλη του 2012 ήταν στα 19,5 εκατ. δολάρια, το 2013 στα 24,5 εκατ. δολάρια, το 2014 στα 20,5 εκατ. δολάρια και σήµερα στα 13 εκατ. Δολάρια. Σε τριµηνιαία βάση λοιπόν η τιμή τους μειώθηκε κατά 5%.

Τέλος, στα handysize των 32.000 dwt, στα τέλη του 2012 η τιµή τους ήταν στα 15,5 εκατ. δολάρια, το 2013 στα 19 εκατ. δολάρια, το 2014 στα 17 εκατ. δολάρια και φέτος τον Δεκέµβριο στα10 εκατ. δολάρια, δηλαδή με τριμηνιαία μείωση τιμής κατά 15% συγκριτικά µε το προηγούµενο τρίμηνο.

Να σημειωθεί ότι ο στόλος των πλοίων µεταφοράς ξηρού φορτίου, από τις αρχές του 2015 µέχρι σήµερα, αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,4%, από 10.439 πλοία το 2014 στα 10.690 το 2015, και σε τονάζ κατά 2,5%, από 757.918 εκατ. dwt στους 777.156 εκατ. Dwt.