Shipbroking and Chartering Practice
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

“Shipbroking and Chartering Practice” 8th edition. Η “Βίβλος” των ναυλώσεων και της ναυτιλιακής αγοράς

Το κλασικό αγγλικό βιβλίο των Lloyd’s για την πρακτική των ναυλώσεων, Shipbroking and Chartering Practice, – που ξεκίνησε την επιτυχημένη πορεία του το 1980 – κυκλοφορεί πλέον στην 8η έκδοση υπό νέα συγγραφική ομάδα (Εύη Πλωμαρίτου, Αντώνης Παπαδόπουλος), αλλά από τον ίδιο εκδότη (Informa Law from Routledge, Taylor & Francis Group), στα πλαίσια της εκδοτικής σειράς “Lloyd’s Practical Shipping Guides”.

Πρόκειται για ένα πρώτο σημείο αναφοράς προς όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τους μηχανισμούς και τις πρακτικές των ναυλώσεων πλοίων, αλλά και της ναυτιλιακής αγοράς γενικότερα. Οι συγγραφείς, βασιζόμενοι στην προσωπική εμπειρία, την πρωτογενή έρευνα, την εκτενή βιβλιογραφία και τις εξαιρετικές πηγές, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από το αντικείμενο, παρουσιάζοντας εμπεριστατωμένα τις εμπορικές, οικονομικές, νομικές, επιχειρησιακές και διοικητικές πτυχές της ναύλωσης, μέσα από πολυάριθμες μελέτες περιπτώσεων και απτά παραδείγματα που συνδέουν τη θεωρία με την πράξη.

Η νέα έκδοση έχει αναθεωρηθεί πλήρως και επικαιροποιηθεί, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες τάσεις της πρακτικής των ναυλώσεων, τις νομικές εξελίξεις, καθώς και τις νεότερες φόρμες των τυποποιημένων ναυλοσυμφώνων. Συγκεκριμένα, η πρόσφατη έκδοση:
Έχει εμπλουτιστεί με πρακτικά, εμπορικά παραδείγματα, που καλύπτουν κρίσιμες πλευρές της ναύλωσης, π.χ. τον προϋπολογισμό οικονομικού αποτελέσματος ναύλωσης (voyage estimation), τη σύγκριση εναλλακτικών επιλογών ναύλωσης, τη σημασία του ισοδύναμου ναύλου χρονοναύλωσης (time charter equivalent), τη διαπραγμάτευση της ναύλωσης και τους υπολογισμούς ναύλων δεξαμενοπλοίων με βάση την ανάλυση του δείκτη Worldscale.
Περιγράφει τις βασικές αρχές υπολογισμού σταλιών-επισταλιών (laytime calculation), συμπεριλαμβάνοντας αναφορά στους ορισμούς “Laytime Definitions for Charterparties 2013”, στο σχετικό σχολιασμό τους από τη BIMCO, καθώς και σε ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής τους.
Παρουσιάζει το ναυτιλιακό μάρκετινγκ ως σύγχρονο εργαλείο βελτίωσης της πολιτικής των ναυλώσεων και της επιχειρηματικής στρατηγικής των ναυτιλιακών εταιρειών.
Διευρύνει την κάλυψη του οικονομικού πλαισίου της ναύλωσης, συμπεριλαμβάνοντας εκτενή περιγραφή των ναυλαγορών, των πλοίων, των φορτίων και των θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών τους, δίνοντας ενδεικτικά παραδείγματα κλεισιμάτων ναύλωσης (fixtures).
Συμπεριλαμβάνει πίνακες ναύλων χρονοναύλωσης για όλους τους τύπους πλοίων από το 1980 έως το 2015.
Αναλύει ρήτρες, όρους και διατυπώσεις που εφαρμόζονται ανά τύπο ναύλωσης, κάνοντας αναφορά στις επικαιροποιημένες εκδόσεις των πιο γνωστών  ναυλοσυμφώνων (π.χ. NYPE 2015). Επίσης, περιγράφει λεπτομερώς τον καταμερισμό υποχρεώσεων, ευθυνών, καθηκόντων και δικαιωμάτων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών των ναυλοσυμφώνων ανά τύπο ναύλωσης.
Περιέχει αναλυτικό, ερμηνευτικό γλωσσάριο με τυπικούς όρους και συντομογραφίες των ναυλώσεων.
Επιδιώκει να διατηρήσει το περιεκτικό, έγκυρο και εύκολα κατανοητό στυλ γραφής των προηγούμενων εκδόσεων.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν ουσιαστικό οδηγό για τους επαγγελματίες που εργάζονται ή επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο των ναυλώσεων, καθώς και για όσους ενδιαφέρονται να ερευνήσουν αυτό το εξαιρετικά σημαντικό πεδίο της εμπορικής ναυτιλίας.

Οι συγγραφείς:
Η Δρ. Eύη Πλωμαρίτου είναι Ναυτιλιακή Σύμβουλος στο Lloyd’s Maritime Academy (UK) και Λέκτορας στο Frederick University (Cyprus).
Ο κ. Aντώνης Παπαδόπουλος είναι Αναλυτής Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Χρήσιμα στοιχεία για την έκδοση:
Τίτλος: “Shipbroking and Chartering Practice”, 8th edition
Εκδότης: Informa Law from Routledge
Εκδοτική σειρά: Lloyd’s Practical Shipping Guides
Συγγραφείς: Εύη Πλωμαρίτου, Αντώνης Παπαδόπουλος
Hb: 978-1-138-82694-6
ebook: 978-1-315-68960-9
Ημερομηνία έκδοσης: Δεκέμβριος 2017
Διαστάσεις: 234 x 156
Σελίδες: 738
Πίνακες & Διαγράμματα: 53
Παραρτήματα: 16
Γλωσσάρι: 41 σελίδες

Συνοπτικά Περιεχόμενα:
Chapter 1            Charter market
Chapter 2        Charter rates and state of the freight market
Chapter 3        Chartering information
Chapter 4        Chartering business and ship management
Chapter 5        Chartering policy and marketing strategy
Chapter 6        Sales contract, carriage of goods by sea and bill of lading
Chapter 7        Charter forms
Chapter 8        Chartering routines
Chapter 9        Basic legal knowledge on charterparties
Chapter 10     Common charterparty clauses and concepts
Chapter 11    Voyage charter
Chapter 12    Time charter
Chapter 13    Bareboat charter and contract of affreightment
Chapter 14    Freight calculations
Chapter 15     Laytime calculations
Τιμή: £220,00
Ηλεκτρονική Παραγγελία / Έκπτωση: Τα βιβλία που παραγγέλλονται απευθείας από την  ιστοσελίδα του εκδότη www.routledge.com/9781138826946 λαμβάνουν έκπτωση 20% κατά την αγορά, ακολουθώντας τα εξής βήματα:
Σύνδεση στη σελίδα
www.routledge.com/Shipbroking-and-Chartering-Practice/Plomaritou-Papadopoulos/p/book/9781138826946?utm_source=outlook&utm_medium=email&utm_campaign=170212637
Εισαγωγή του εκπτωτικού κωδικού ATP20 κατά την αγορά μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας.

authorflyer (discount code ATP20)