Η Seanergy Maritime αποκτά το 15ο πλοίο Capesize

Seanergy

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. έχει συνάψει οριστική συμφωνία με μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος για την αγορά ενός σύγχρονου πλοίου Capesize, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Με την παράδοση αυτής της απόκτησης, καθώς και τις αγορές πλοίων που ανακοινώθηκαν προηγουμένως, το μέγεθος του στόλου της Εταιρείας θα αυξηθεί σε 15 πλοία Capesize με συνολική χωρητικότητα φορτίου περίπου 2,65 εκατομμύρια dwt. Το σκάφος χτίστηκε το 2012 σε ένα αξιόπιστο ναυπηγείο στην Ιαπωνία, έχει χωρητικότητα μεταφοράς φορτίου περίπου 181.300 τόνους νεκρού βάρους (“dwt”) και θα μετονομαστεί σε M / V Hellasship. Το σκάφος αναμένεται να παραδοθεί προς το τέλος Απριλίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες συνήθεις συνθήκες κλεισίματος.

Η εγκατάσταση του συστήματος έρματος του σκάφους ολοκληρώθηκε από τον τρέχοντα ιδιοκτήτη και, ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται επιπλέον κόστος για τη συμμόρφωση του πλοίου με τους σχετικούς κανονισμούς. Η ακαθάριστη τιμή αγοράς ύψους 28,6 εκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με μετρητά στο χέρι ή με συνδυασμό μετρητών στο χέρι και έσοδα από νέες διευκολύνσεις δανείου.

Επιπλέον, η Εταιρεία έλαβε επιστολή δέσμευσης από μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα για δάνειο ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων που εξασφαλίστηκε από δύο από τα πλοία Capesize, το M / V Goodship και το M / V Tradership. Το δάνειο θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών από την ημερομηνία ανάληψης και θα φέρει τόκους 4,0% συν LIBOR ετησίως. Το δάνειο εξακολουθεί να υπόκειται σε συνήθεις προϋποθέσεις και εκτέλεση οριστικής τεκμηρίωσης.

Η Seanergy βρίσκεται επίσης σε προχωρημένες συζητήσεις με κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για περαιτέρω χρηματοδότηση συναλλαγών με ανταγωνιστικούς όρους.

Σχετικά με τη Seanergy Maritime Holdings Corp.

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης πλοίου Capesize που αναφέρεται δημόσια στις ΗΠΑ. Η Seanergy παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην μέσω ενός σύγχρονου στόλου πλοίων Capesize. Κατά την παράδοση των νέων σκαφών, ο λειτουργικός στόλος της Εταιρείας θα αποτελείται από 15 πλοία Capesize με μέση ηλικία 11,9 ετών και συνολική ικανότητα μεταφοράς φορτίου περίπου 2.642.463 dwt. Η εταιρεία έχει συσταθεί στα Νησιά Μάρσαλ και έχει εκτελεστικά γραφεία στη Γλυφάδα, Ελλάδα. Οι κοινές μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Αγορά Κεφαλαίων Nasdaq με το σύμβολο “SHIP”, τα Δικαιώματα Κατηγορίας Α στο “SHIPW” και τα Δικαιώματα Κατηγορίας B στο “SHIPZ”.