Ομιλία του Γιώργου Ανωμερίτη για την στρατηγική ανάπτυξης του ΟΛΠ

Στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε μίλησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Γιώργος Ανωμερίτης. Έκανε απολογισμό του μέχρι τώρα έργου και των στόχων που έχει επιτύχει η εταιρεία και παρουσίασε το πλάνο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη του ΟΛΠ τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του κ.Ανωμερίτη.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Για τέταρτη συνεχή χρονιά ο ΟΛΠ Α.Ε. παρουσιάζει κερδοφόρο χρήση, σε μία μάλιστα χρονιά, η οποία για τις περισσότερες εταιρίες του Χ.Α.Α. είχε αρνητικό πρόσημο ή χαμηλά ποσοστά κερδών. Η στρατηγική στροφή μετά το 2009 και η αναπροσαρμογή της ανάπτυξης της εταιρίας λόγω της Σύμβασης Παραχώρησης με τη ΣΕΠ Α.Ε. επέφερε μικρότερο κύκλο εργασιών, αλλά και διασπορά σημαντικών εσόδων εκτός πλέον ΣΕΜΠΟ.

Ο ΟΛΠ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση της λιμενικής βιομηχανίας της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Είναι ένα λιμάνι πολλαπλών δραστηριοτήτων, που οι λιμενικές χερσαίες εγκαταστάσεις του (κρηπιδώματα) καλύπτουν μία έκταση 37,7 χλμ. Είναι ένα λιμάνι παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και διαφάνειας, το οποίο υπηρετεί τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων μιας λιμενικής αγοράς, που είναι:

* η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων

* η διακίνηση αυτοκινήτων

* η κρουαζιέρα

* η ακτοπλοΐα και

* η ναυπηγοεπισκευή μέσω της ενοικίασης χώρων και δεξαμενών.

Ο ΟΛΠ Α.Ε. παρακολουθεί και συμμετέχει σε όλες τις διεθνείς εξελίξεις. Είναι μέλος του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Λιμένων (ESPO), της Μεσογειακής Ένωσης Λιμένων Κρουαζιέρας (MedCruise) και της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ), ενώ συμμετέχει με εκπροσώπους του σε 12 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και σε όλα τα ελληνικά και διεθνή fora, από τα Ποσειδώνια μέχρι την ΕΧΡΟ και τα SeaTrades.

Η στρατηγική εξωστρέφειας έχει αποδώσει πολλά, από τη διεθνή αναγνώριση του ΟΛΠ ως οικολογικού λιμανιού (ECOPORT) από την ESPO με πιστοποίηση των Lloyds, έως τη μεταφορά της έδρας της MedCruise από τη Βαρκελώνη στον Πειραιά, μιας οργάνωσης στην οποία ο Γενικός Διευθυντής του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Σταύρος Χατζάκος έχει εκλεγεί Πρόεδρός της.

Μια στρατηγική η οποία επέφερε για το 2015 (α) τη διοργάνωση στον Πειραιά της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ναυτιλίας και β) τη διοργάνωση στον Πειραιά της Γενικής Συνέλευσης της ESPO.

Τα σημαντικότερα γεγονότα του 2013 και οι προοπτικές για τον ΟΛΠ Α.Ε. έχουν ως ακολούθως:

1. Στα πλαίσια της χάραξης μίας νέας εθνικής λιμενικής πολιτικής έγινε αποδεκτή η θέση που διακηρύξαμε το 2009 για δημιουργία “Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων”, Αρχή η οποία εντός του 2013 ξεκίνησε τον κύκλο της ως “Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων” για να καταστεί πλήρως ανεξάρτητη εντός μίας διετίας. Ήδη η σχετική διάταξη επαναψηφίσθηκε πρόσφατα και ορίσθηκε το Διοικητικό της Συμβούλιο.

2. Νομοθετήθηκε το “Αττικό Λιμενικό Σύστημα” βάσει του οποίου ο ΟΛΠ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να απορροφά μετοχικά τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής (Λαύριο, Ραφήνα, Ελευσίνα). Αυτό οδηγεί σε αύξηση της περιουσίας του και σε αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος 4150/2013.

3. Αγωνιστήκαμε για την επέκταση του νότιου επιβατικού λιμένα κρουαζιέρας και τα καταφέραμε. Η κρουαζιέρα παραμένει στον Πειραιά και η νέα επένδυση της επέκτασης ενεκρίθη από την Ε.Ε. με επιχορήγηση 95% του προϋπολογισμού του έργου, ύψους 120 εκ. ευρώ. Πρόκειται για το τελευταίο μεγάλο έργο υποδομής του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής που πετύχαμε, δεδομένου ότι με το νέο κοινοτικό πρόγραμμα 2015-2021, η Αττική εξαιρείται πλέον από τη χρηματοδότηση έργων υποδομών.

4. Ολοκληρώσαμε και εγκαινιάσαμε το δεύτερο Διεθνή Τερματικό Σταθμό Κρουαζιέρας “Θεμιστοκλής”, ενώ προχωράει η κατασκευή του τρίτου Σταθμού Κρουαζιέρας “Άγιος Νικόλαος”.

5. Μπήκε στο ΕΣΠΑ και ολοκληρώθηκε η επέκταση του Λιμένα Αλών μαζί με τα δίκτυα αποβλήτων, καθώς επίσης μπήκε στο ΕΣΠΑ και προχωράει το έργο δύο

θέσεων ελλιμενισμού στη Μιαούλη, παρά τις εμπλοκές και υστερήσεις που παρατηρήθηκαν λόγω λυμματολάσπης.

6. Ολοκληρώσαμε μηχανολογικά το ΣΕΜΠΟ – ΟΛΠ με νέες επενδύσεις και συνεχώς συντηρούμε και εκσυγχρονίζουμε τον εξοπλισμό του.

7. Συνεχίζουμε την προσπάθεια απομάκρυνσης όλων των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων από το λιμάνι, απελευθερώνοντας χώρους και προστατεύοντας το περιβάλλον.

8. Ολοκληρώσαμε τους διαγωνισμούς για τα φωτοβολταϊκά, για το νέο ενεργειακό οικονομικό φωτιστικό πεδίο σε όλο το λιμάνι, τον εκσυγχρονισμό των υποσταθμών Η.Ε., την αισθητική ανάπλαση του λιμένα με νέο χρωματισμό, πράσινο, διαδρόμους πεζών και way-finding πινακίδες.

9. Υιοθετήσαμε και αναγνωρισθήκαμε από τους Lloyds και τη Bureau Veritas για τα νέα ISO 9001 και 14001 στην Κρουαζιέρα και συνεχίζουμε την Πιστοποίηση και σε άλλους τομείς.

10. Εφαρμόζουμε το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής για τα έργα της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά, μετατρέποντας το λιμάνι σε Πύλη Πολιτισμού και Τουρισμού.

11. Προτείναμε και υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Αττικής, ο εορτασμός των 2.500 χρόνων από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας και τη νίκη της Δημοκρατίας. Το 2020 ο ρόλος του ΟΛΠ Α.Ε. αυτόνομα και μέσα από την Πολιτιστική Ακτή θα είναι καθοριστικός και για τις πολιτικές κρουαζιέρας θεαματικός. Ελπίζουμε η Πόλη του Πειραιά και η Σαλαμίνα να διεκδικήσουν το 2021 την αναγνώρισή τους ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

12. Ολοκληρώσαμε τη δεύτερη φιλική διευθέτηση με τη ΣΕΠ Α.Ε. για το Δυτικό Προβλήτα ΙΙΙ και τον Προβλήτα Πετρελαιοειδών, ελπίζοντας ότι το έργο αυτό θα φέρει νέα έσοδα στον ΟΛΠ Α.Ε. Το θέμα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, με πλήρη διαφάνεια, υπό την αίρεση πάντα των αποφάσεων των οργάνων του ΟΛΠ Α.Ε., της Ε.Ε., του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Βουλής.

13. Υιοθετήσαμε νέα πρωτοποριακά ηλεκτρονικά προγράμματα για το ΣΕΜΠΟ και την κρουαζιέρα, που καθιστούν τον ΟΛΠ Α.Ε. πρωτοπόρο λιμάνι στη Μεσόγειο στα θέματα εκσυγχρονισμού υπηρεσιών χρηστών.

14. Προκηρύξαμε και ολοκληρώσαμε χωρίς καμία ένσταση το Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για τη μετατροπή του SILO σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων, το μοναδικό στη χώρα μας και ήδη από χθες προκηρύξαμε Ανοιχτό Διαγωνισμό για τη μετατροπή του κτιρίου στο Καστράκι σε Αρχαιολογικό Θεματικό Μουσείο.

15. Ολοκληρώθηκαν τα έργα:

α) του επιλιμένιου σιδηροδρομικού σταθμού μεταφοράς εμπορευματοκιβωτιίων και β) του επιλιμένιου σταθμού μεταφοράς αυτοκινήτων από την ΕΡΓΟΣΕ. Ήδη βρισκόμαστε σε συνεννοήσεις με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και επιχειρηματικούς Ομίλους για την εκμετάλλευσή τους. Τα έργα αυτά έγιναν μετά από Συμφωνία Συνεργασίας του ΟΛΠ με τον ΟΣΕ δαπάνης ύψους 160 εκ. ευρώ.

16. Εκτελέσαμε εκτεταμένες εργασίες συντήρηση και επισκευής στις 4 δεξαμενές του ΟΛΠ και είμαστε οι μόνοι που ενεργά και με μεγάλες δαπάνες στηρίζουμε την Ναυπηγοεπισκευή στο χώρο του Πειραιά.

17. Προκηρύξαμε νέους διεθνείς Διαγωνισμούς για Συμβάσεις Παραχώρησης Περιβαλλοντικών Ευκολιών με μακροχρόνιους και συμφέροντες για τον Οργανισμό όρους.

18. Ολοκληρώσαμε τις προμελέτες και προχωράμε τις μελέτες των έργων:

α) υποθαλάσσιας διασύνδεσης της Πολιτιστικής Ακτής με το Λεοντάρι ,

β) του car- terminal με τον χώρο πρώην ΟΔΔΥ με σήραγγα,

γ) της αναβάθμισης του Προβλήτα Ηρακλέους (ΔΕΗ) και

δ) της Πέτρινης Αποθήκης

19. Τέλος, έγινε από όλους του Φορείς αποδεκτή η πρότασή μας, την οποία έχουμε υποβάλλει από το 2011, για την ανάδειξη ως στρατηγικού αναπτυξιακού και οραματικού στόχου για τον ευρύτερο Πειραιά του εορτασμού το 2021 της επετείου της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Παράλληλα αναδείξαμε και στηρίζουμε οικονομικά την ολοκλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας του

Πειραιά, της Σαλαμίνας και της ευρύτερης περιοχής ως πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Ο ΟΛΠ Α.Ε., όπως είπα προηγουμένως, είναι ένα πολυσήμαντο, το μοναδικό στην Ελλάδα λιμάνι πολλαπλών δραστηριοτήτων. Γι΄ αυτό αν λίγο προσέξουμε και βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, θα είμαστε εσαεί κερδοφόροι., αυτόνομα ή μέσω Συμβάσεων Παραχωρήσεων.

Δεν εξαρτιόμαστε από τις διακυμάνσεις ενός κλάδου, όπως άλλα λιμάνια και σταθμοί. Δεν είμαστε μόνο λιμάνι ΣΕΜΠΟ, ή μόνο λιμάνι κρουαζιέρας, ή μόνο λιμάνι car-terminal, ή μόνο λιμάνι ακτοπλοΐας, είμαστε όλα μαζί και αυτό είναι το πλεονέκτημά μας, αλλά και η στρατηγική ανάπτυξης που έχουμε απέναντι στις επιμέρους κρίσεις.

Η κατάσταση σήμερα έχει ως ακολούθως στους τέσσερεις κύριους τομείς δραστηριότητάς μας:

Α. Εξέλιξη δραστηριοτήτων – Διεθνής Συγκυρία

Στον τομέα των αυτοκινήτων, η οικονομική ύφεση που καταγράφεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Μεσόγειο αλλά και οι πολιτικές αναταραχές σε άλλες μη Ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου, επιδρούν αρνητικά στις πωλήσεις αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα η διακίνηση οχημάτων να μην έχει επανέλθει πλήρως στα επίπεδα προ κρίσης.

Σύμφωνα με τους Clarksons η παγκόσμια διακίνηση οχημάτων δια θαλάσσης την περίοδο 1996-2012 κατέγραψε μέση ετήσια αύξηση 6,2% φτάνοντας τα 22,5 εκ. οχήματα το 2007 που ήταν έτος ρεκόρ. Το 2009 όμως, υπήρξε απότομη κατάρρευση των διακινούμενων όγκων, που εκτιμάται σε περίπου 35%, εξ’ αιτίας της οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο και παρά την σταδιακή ανάκαμψη εκτιμάται ότι το 2013 η παγκόσμια διακίνηση οχημάτων ανήρθε σε 21,5 εκ. οχήματα, αρκετά χαμηλότερα από τους όγκους του 2007.

Σε ότι αφορά τα οχήματα εισαγωγής, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, το 2013, οι ταξινομήσεις ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων σημείωσαν οριακή αύξηση της τάξης του 0,4% σε σχέση με το 2012. Η εν λόγω αύξηση μετά από τρία συνεχόμενα χρόνια μείωσης αποτελεί θετική εξέλιξη για τον ΟΛΠ αφού το 2013, για πρώτη φορά από το 2010, κατέγραψε αύξηση στα οχήματα εισαγωγής κατά 12,84% έναντι του 2012. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα οχήματα εισαγωγής το 2013 ανήρθαν σε μόλις 61.817, αριθμός που δεν μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα της διαχείρισης, αλλά σε κάθε περίπτωση η αναστροφή της κατάστασης μόνο ως θετική μπορεί να αξιολογηθεί. Η μεταφόρτωση οχημάτων στον ΟΛΠ κατέγραψε μικρή μείωση 4,23% έναντι του 2012 (386.865, έναντι 403.970) ενώ το συνολικό φορτίο λόγω της αρνητικής πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας στην Μεσόγειο κατέγραψε μείωση 2,2% σε σχέση με το 2012 (448.682 έναντι 458.755).

Παρά την αρνητική συγκυρία, ο Σταθμός Αυτοκινήτων του ΟΛΠ ΑΕ διατηρεί την ηγετική του θέση στην ανατολική Μεσόγειο ως κέντρο μεταφόρτωσης και πλέον μέσω των νέων δυνατοτήτων που παρουσιάζονται από τη σιδηροδρομική σύνδεση έχει θετικές προοπτικές. Ταυτόχρονα όμως, δημιουργούνται και νέες προκλήσεις για την περαιτέρω ανάδειξη του σταθμού αυτοκινήτων ο οποίες απαιτούν ένα σταθερό καθεστώς λειτουργίας, καθώς η ανάπτυξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης θα πρέπει να εφαρμοστεί με μακροχρόνιες συμβάσεις εξυπηρέτησης με τους ενδιαφερόμενους χρήστες.

Ο τομέας της κρουαζιέρας σε παγκόσμιο επίπεδο και το 2013 αντιμετώπισε μια δύσκολη από πλευρά διαχείρισης χρονιά. Μετά το 2012 που σημαδεύτηκε από το ατύχημα στο Costa Concordia στις ακτές της Ιταλίας, το 2013 ακολούθησαν νέα αρνητικά γεγονότα όπως η πυρκαγιά στο CARNIVAL TRIUMPH το Φεβρουάριο και στο GRANDEUR OF THE SEAS το Μάιο. Για άλλη μια φορά η βιομηχανία κρουαζιέρας, με διαρκή οργανωτικά αλλά και εμπορικά – τιμολογιακά μέτρα, κατάφερε να διατηρήσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης διακίνησης, καθώς εκτιμάται ότι το 2013 – σε παγκόσμιο επίπεδο – θα καταγράψει έστω και οριακή αύξηση της τάξης του 0,4% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Η αρνητική οικονομική συγκυρία στην Ευρώπη ήδη ώθησε τις εταιρείες να μετακινήσουν χωρητικότητα προς την παραδοσιακή αγορά των ΗΠΑ και μεσοπρόθεσμα η συνεχιζόμενη Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση θα επηρεάσει τους όγκους διακίνησης.

Σύμφωνα με την GP Wilde, το 2013, σε σύγκριση με το 2012, ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων που δρομολογήθηκε στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο μειώθηκε από 207-198 πλοία αλλά η συνολική χωρητικότητα αυξήθηκε έστω και οριακά κατά περίπου 800 κλίνες, μια αύξηση κατά 0,3%, έτσι ώστε η μέση ανά πλοίο χωρητικότητα έχει τώρα ανέρθει σε 1.259 επιβάτες, σε σύγκριση με 1.200 το 2012 και 1.217 το 2011. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη στρατηγική του Οργανισμού να προωθήσει την επέκταση των λιμενικών υποδομών στο νότιο μέτωπο, ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν τα νέα κρουαζιερόπλοια μεγάλης χωρητικότητας.

Για τον Πειραιά, το 2013 ήταν μια καλή χρονιά από πλευράς διακίνησης που οφείλεται τόσο στη πολύ καλή γεωγραφική θέση του λιμένα, όσο και στις δράσεις της Εταιρίας για την ενίσχυση της δραστηριότητας της κρουαζιέρας με νέες επενδύσεις και αναβάθμιση των υπηρεσιών. Το 2013, ο Πειραιάς κατέγραψε 2.296.457 διελεύσεις που αντιστοιχεί σε 11,1% αύξηση σε σχέση με το 2012. Οι επιβάτες που ξεκίνησαν ή ολοκλήρωσαν την κρουαζιέρα τους στον Πειραιά (home porting) ανήρθαν σε 308.705 μειωμένοι σε απόλυτους αριθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, γεγονός που εκτιμάται ότι οφείλεται στην μείωση ανταγωνιστικότητας εταιρειών που χρησιμοποιούν τον Πειραιά ως home port αλλά και στην γενική οικονομική συγκυρία.

Η δρομολόγηση όλο και μεγαλύτερων πλοίων αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια καθώς η προσπάθεια των εταιρειών να εξασφαλίσουν οικονομίες κλίμακας γίνεται ακόμη πιο επιτακτική καθώς η αύξηση των τιμών των καυσίμων επηρεάζει αρνητικά τα λειτουργικά τους κόστη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΛΠ επιτάχυνε τις διαδικασίες για τη νότια επέκταση του λιμένος που είναι σχεδιασμένη ακριβώς για την υποδοχή των νέων αυτών κρουαζιερόπλοιων και εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να προχωρήσει σε ανάθεση εργασιών εντός του τρέχοντος έτους.

Στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων η ναυτιλιακή αγορά, κατέγραψε το 2013 ακόμη ένα έτος χαμηλών ναύλων. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης υπερπροσφοράς πλοίων κυρίως στις μεγάλες κατηγορίες μεγεθών. Έτσι, παρά το γεγονός, ότι το παγκόσμιο εμπόριο αυξήθηκε κατά 4,7% το 2013, έναντι 3,1% το 2012, η παγκόσμια προσφορά πλοίων, ειδικά στα πλοία, άνω των 7.500 TEU αυξήθηκε με γρηγορότερους ρυθμούς και ως αποτέλεσμα περίπου 3,6% του στόλου

είναι παροπλισμένος. Στις κύριες διαδρομές και ιδιαίτερα αυτή της Ασίας – Ευρώπης που αφορά τον Πειραιά, εκτιμάται ότι το 2013 υπήρξε αύξηση της τάξης του 3,7% και για το 2014 οι Clarksons εκτιμούν επίσης αύξηση της τάξης του 5,1%.

Η συνεχιζόμενη ανισσοροπία προσφοράς και ζήτησης μεταφορικών υπηρεσιών εμπορευματοκιβωτίων, έχουν ως αποτέλεσμα μειωμένα έσοδα για τις εταιρείες, οι οποίες συνεχίζουν τις πολιτικές μείωσης ταχύτητας με στόχο τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων. Ταυτόχρονα, καταγράφεται έντονη κινητικότητα για περαιτέρω συνεργασίες στον κλάδο με πιο σημαντική εξέλιξη την πρόθεση των Maersk, MSC & CMA CGM για τη λειτουργία της P3 alliance καθώς και την συμμετοχή της Evergreen στη συμμαχία των COSCO, K-Line, Yang Ming και Hanjin που έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η Cosco Pacific έχει αναλάβει τη διαχείριση των προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ του Πειραιά.

Η αύξηση των παραδόσεων πλοίων μεγάλης χωρητικότητας (άνω των 7.500 TEU) δημιουργεί πίεση στις λιμενικές αρχές για νέες επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές εν μέσω περιόδου περιορισμένης ζήτησης. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την αύξηση της συγκέντρωσης των ναυτιλιακών εταιρειών, αναμφίβολα θα εντείνει τον δια-λιμενικό ανταγωνισμό και σε αυτό το πλαίσιο η πρόσφατη σιδηροδρομική σύνδεση του λιμένα, αλλά και η συμφωνία μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ – εφόσον λάβει έγκριση από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες Αρχές – για περαιτέρω επενδύσεις θα προσδώσει στον Πειραιά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

O Προβλήτας Ι του ΟΛΠ, το 2013 κατέγραψε διακίνηση 644.055 TEU καταγράφοντας αύξηση διακίνησης 2,9% σε συνέχεια της αύξησης κατά 28% που είχε καταγραφεί το 2012. Εκτιμάται ότι μετά από 3 έτη πλήρους λειτουργίας, ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ πλησιάζει την λειτουργική του δυναμικότητα και συνεπώς στα επόμενα έτη δεν αναμένεται σημαντική αύξηση διακίνησης. Με βάση τα συνολικά ετήσια στοιχεία, η διακίνηση στο λιμάνι του Πειραιά ανήλθε σε 3.163.755 TEU.

Στον τομέα της ακτοπλοΐας, η διακίνηση – από τον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά- ανήλθε το 2013 σε 7.642.762 επιβάτες, καταγράφοντας οριακή μείωση 1,13%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η μείωση αυτή συνεχίζεται για τέταρτη συνεχή χρονιά αλλά καταγράφει πλέον σημαντικά μικρότερα ποσοστά αφού το 2012 η μείωση είχε ανέρθει σε 17,34%. Στο πορθμείο Περάματος, η διακίνηση ανήλθε σε

7.730.555 επιβάτες, μειωμένη κατά 5,57%. Οι μειώσεις που καταγράφονται στη διακίνηση επιβατών εσωτερικού αντικατοπτρίζουν το γενικότερο οικονομικό κλίμα στη χώρα, που μεταξύ άλλων, έχει αρνητική επίπτωση στην επιβατική κίνηση προς και από τα νησιά καθώς και τις μετακινήσεις στο Πορθμείο για εργασιακή μετακίνηση.

Β. Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Χρήσης 2013

i. Έσοδα περιόδου

Τα συνολικά έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε € 108,6 εκατ., όπου σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2012 (€ 106,6 εκατ.), παρουσίασαν αύξηση ποσού € 2,0 εκατ. ή ποσοστό 1,9%. H μεταβολή αυτή οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από την διαχείριση των SLOPS (περιβαλλοντολογικές I ευκολίες) κατά 7,7%, από την κρουαζιέρα κατά 3,7%, την υδροδότηση 3,1% και από τον σταθμό αυτοκινήτων (car terminal) κατά 3,0%. Επιπλέον αύξηση σημειώθηκε στα έσοδα από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ κατά 6,9%. Επιπροσθέτως οριακή αύξηση κατά 0,7% σημειώθηκε στα έσοδα από τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων παρά το γεγονός ότι από τα σταθμό διακινείται αποκλειστικά transit φορτίο.

Αντιθέτως μείωση 3,5% σημειώθηκε στα έσοδα από προσόρμιση που κυρίως οφείλεται στην εφαρμογή του Ν. 4072/ΦΕΚ 86, 11.4.2012 σύμφωνα με τον οποίο λιμενικά τέλη καθώς και τέλη από προσόρμιση, παραβολή και πρυμνοδέτηση που αφορούν τον προβλήτα ΙΙ ΣΕΜΠΟ, παραχωρήθηκαν από 26.7.2011 στην ΣΕΠ Α.Ε. Επιπροσθέτως μείωση κατά 7,6% και 2,8% σημειώθηκε στα έσοδα από δεξαμενισμό και έσοδα ακτοπλοΐας αντίστοιχα.

ii. Έξοδα

Το μέγιστο και καθοριστικό μέγεθος των λειτουργικών εξόδων αποτελούν οι αμοιβές προσωπικού που αγγίζουν το 53,2% των συνολικών εξόδων κατά τη χρήση 2013, παρουσίασαν μείωση κατά 6,0% και ανήλθαν σε € 56,4 εκατ. έναντι € 60,0 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2012. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή του Ν.4024/2011 και στην αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες -πλην αμοιβών προσωπικού- δαπάνες, κυμάνθηκαν στα περσινά επίπεδα με την μεγαλύτερη αύξηση να εμφανίζεται στις «Παροχές τρίτων» και στις «Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων» οι οποίες ανήλθαν αντίστοιχα σε € 19,0 εκατ. (έναντι € 16,1 εκατ.) και € 2,1 εκατ. (έναντι € 1,5 εκατ.). Επιπλέον

αυξήθηκαν και οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από € 1,9 την προηγούμενη χρήση σε € 2,7 την τρέχουσα χρήση.

Οι αποσβέσεις παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 6,6%, , ανερχόμενες σε € 15,4 εκατ., έναντι € 16,5 εκατ.

iii. Συνολικό Ενεργητικό

Οι συνολικές απαιτήσεις κατά την 31.12.2013 ανέρχονται σε € 386,5 εκατ. μειωμένες κατά 5,9% (€ 388,8 εκατ. την 31.12.2012).

Η μείωση των συνολικών απαιτήσεων οφείλεται κυρίως στις κάτωθι μεταβολές των εξής επιμέρους κονδυλίων, ήτοι: στη μείωση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων κατά το ποσό των € 12,2 εκατ. (λόγω της διενέργειας των αποσβέσεων χρήσεων πλέον των προσθηκών χρήσεως), στη μείωση των ‘Προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων’’ κατά το ποσό των € 13,8 εκατ. (οφείλεται κυρίως στην μείωση της απαίτησης είσπραξης επιχορήγησης ποσού € 9,9 εκατ. η οποία εισπράχθηκε εντός της τρέχουσας χρήσης καθώς και στην μείωση της απαίτησης από ανάδοχο εταιρεία έργου Προβλήτα Ι ποσού € 2 εκατ) και στην μείωση των εμπορικών απαιτήσεων κατά το ποσό των € 4,1 εκατ. (οφείλεται κυρίως στην αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και αντίστοιχη μείωση του υπολοίπου των εμπορικών απαιτήσεων).

iv. Συνολικές Υποχρεώσεις

Οι συνολικές υποχρεώσεις κατά την 31.12.2013 ανέρχονται σε € 220,5 εκατ. μειωμένες κατά 3,7% (€ 229,0 εκατ. την 31.12.2012).

Η μείωση των συνολικών υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως στις κάτωθι μεταβολές των εξής επιμέρους κονδυλίων, ήτοι: στη μείωση του εσόδου επομένων χρήσεων (έσοδο παραχώρησης) κατά το ποσό των € 1,3 εκατ., στη μείωση των ‘’Δεδουλευμένων και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων’’ κατά το ποσό των € 5,7 εκατ. (οφείλεται κυρίως στην μείωση της υποχρέωσης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατόπιν εφαρμογής της απόφασης 63/2013 του Αρείου Πάγου περί υποχρεωτικού συμψηφισμού των σχετικών ποσών με απαιτήσεις. Με την απόφαση αυτή ερμηνεύτηκε ο Ν.2881/2001, ο δε συμψηφισμός αφορά σε ισόποσες οφειλές των πλοιοκτητριών εταιριών), μείωση των προβλέψεων κατά το ποσό των € 2,8 εκατ., (αφορά κυρίως αντιλογισμό πρόβλεψης για εθελούσια έξοδο εργαζομένων που είχε διενεργηθεί για συγκεκριμένους εργαζόμενους σε σύγκριση με την τελική υποχρέωση που υπολογίστηκε από το κύριο και επικουρικά ταμεία ασφάλισης),

Επιπρόσθετα υπήρξε μείωση τραπεζικού δανεισμού κατά το ποσό των € 1,1 εκατ. λόγω εξόφλησης της α΄ δόσης του μακροπρόθεσμου δανείου. Οι παραπάνω μειώσεις κονδυλίων αντισταθμίστηκαν κυρίως από την αύξηση της υποχρέωσης φόρου εισοδήματος κατά € 3,8 εκατ.

Κρίσιμοι Αριθμοδείκτες:

2013 2012

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχ-μες

Υποχρεώσεις) 3,51 3,26

ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ [(Κυκλ/ρούν Ενεργητικό –

Αποθέματα) / Βραχ-μες Υπ/σεις] 3,42 3,18

ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια

Κεφάλαια) 0,54 0,57

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Οι επιστημονικές και πολιτικές μου απόψεις για τις ιδιωτικοποιήσεις είναι γνωστές. Τις έχω καταθέσει σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις από το 2010 έως το 2013 καθώς και στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.ΛΙΜ.Ε.

Όλες μου οι προτάσεις τεκμηριωμένες και ισόρροπες συνέτειναν σε ένα στόχο: Να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της χώρας, όσον αφορά την κάλυψη του χρέους, με πλήρη όμως σεβασμό στις αρχές και τους στόχους του ευρωπαϊκού και εθνικού λιμενικού συστήματος, της ευρωπαϊκής και λιμενικής αγοράς και της Συνταγματικής και έννομης τάξης από πλευράς εσωτερικού και ενωσιακού δικαίου.

Ο ΟΛΠ Α.Ε. είναι μια εταιρία εισηγμένη στο Χ.Α.Α., οι εργασίες της και οι εργαζόμενοι της δουλεύουν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο επί 365 ημέρες το χρόνιο και γι΄ αυτό σε όλες τις αποφάσεις και ενέργειες όλων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην κλονισθούν τα μεγέθη του, ούτε όμως και να αποστούμε από τις βασικές αρχές της ευρωπαϊκής λιμενικής βιομηχανίας για ανταγωνιστικότητα, διαφάνεια, κοινωνικότητα και προστασία του περιβάλλοντος.

Ήδη από το ΤΑΙΠΕΔ προκηρύχθηκε Διαγωνισμός για την πώληση του 67 % των μετοχών του ΟΛΠ Α.Ε., ενώ για το θέμα αυτό έχουν κατατεθεί Αιτήσεις Ακυρώσεως στο ΣτΕ από Φορείς του Πειραιά.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Θέλω θερμά να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους του Οργανισμού, τα στελέχη του, τους πελάτες, τους ελεγκτές, τους συνεργάτες και τα Συνδικάτα του χώρου και φυσικά όλους τους μετόχους, οι οποίοι μας εμπιστεύεσθε. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το 2014 θα είναι καλύτερο από το 2013 από άποψη αποτελεσμάτων. Θέλω επίσης να διαβεβαιώσω τους Φορείς Αυτοδιοίκησης της περιοχής, ότι πιστεύουμε στη συνεργασία Πόλης – Λιμάνι. Όπως και όλους τους Επαγγελματικούς Φορείς του Πειραιά. Καμμία αναπτυξιακή ή εταιρική αλλαγή μπορεί να πετύχει χωρίς ευρύτερη κοινωνική συναίνεση. Όσοι αποφασίζουν κλεισμένοι στα γραφεία τους, μακρυά από τις απόψεις της κοινωνίας και των Φορέων της θα αισθανθούν οδυνηρές εκπλήξεις. Το ίδιο και όσοι δεν υπακούουν στο ενωσιακό δίκαιο της Ε.Ε. Ο ΟΛΠ Α.Ε. μια εταιρία με ισχυρή Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συνέβαλε και θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ιστορία Ανάπτυξης του Πειραιά και της Χώρας. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σ΄ όλους εκείνους που σε χαλεπούς καιρούς μιας άδικης εικονικής οικονομίας υποφέρουν για να πλουτίζουν οι λίγοι. Ο ΟΛΠ Α.Ε. είναι η Εταιρία της Κοινωνικής Ευθύνης, Παραγωγής Πολιτισμού, μία μηχανή Ανάπτυξης και έτσι θα την κρατήσουμε.