Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Λιμένων στη Νάξο

Γενικός Γραμματέας Λιμένων

Την Κυριακή 22-10-2017 ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστος Λαμπρίδης επισκέφτηκε τη Νάξο, κατόπιν πρόσκλησης του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Νάξου, προκειμένου να παραβρεθεί στο 10ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Νομού Κυκλάδων.

Κατά την τοποθέτησή του ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στις ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την αναβάθμιση του λιμενικού συστήματος της Χώρας. Ειδικότερα, ο κ Λαμπρίδης υπογράμμισε την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο για την αναδιοργάνωση του συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης με την συγκρότηση κοινής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και του Υπουργείου Εσωτερικών για το σκοπό αυτό.

Συναφώς, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των εργασιών της επιτροπής και της σχετικής διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε, καθώς επίσης και στις αρχές βάσει των οποίων θα επιχειρηθεί η αναδιοργάνωση του λιμενικού συστήματος. Ειδικότερα επιδιώκεται η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των Φορέων Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΦΔΕΛ), η ύπαρξη ισχυρών ΦΔΕΛ με δυνατότητες ευέλικτης διαδικασίας λειτουργίας και με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία θα έχει ενισχυμένο και αποφασιστικό ρόλο.

Ο κ. Λαμπρίδης αναφέρθηκε ακόμα στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί πολύ σύντομα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στη Βουλή προς ψήφιση και οι οποίες διευκολύνουν τη λειτουργία των Κρατικών και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων (ΛΤ- ΔΛΤ) επιλύοντας χρόνια προβλήματα που αφορούν την παράνομη λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις παράνομες κατασκευές στις χερσαίες ζώνες λιμένα, όπως τέντες, σκίαστρα και πέργκολες.

Επιπλέον, δήλωσε ότι στο ως άνω νομοσχέδιο προβλέπεται η διαδικασία εκτέλεσης αναγκαίων τεχνικών εργασιών συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων προς αποτροπή άμεσου κινδύνου. Ταυτόχρονα, μειώνεται η γραφειοκρατική διαδικασία, αφού για έργα μικρής κλίμακας για την αποκατάσταση φθορών και ζημιών σε υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις, δίνεται η δυνατότητα στα Συμβούλια Διοίκησης των Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων να προβαίνουν σε εργασίες συντήρησης, με μόνο μία απόφασή τους.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα που δίνεται στους ΦΔΕΛ να προβαίνουν σε προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την εξάλειψη του φαινομένου της μη είσπραξης των λιμενικών τελών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απώλεια σημαντικών εσόδων για τους Φορείς Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων.

Ο κ. Λαμπρίδης αναφέρθηκε επίσης στην εξέλιξη που έχει ο τομέας της Κρουαζιέρας στη χώρα μας και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα πλαίσια των εργασιών της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας (ΕΣΕΚ), καθώς για πρώτη φορά υπήρξε ουσιαστική καταγραφή των αναγκών των λιμενικών εγκαταστάσεων της χώρας μας, αλλά και για πρώτη φορά τέθηκε προτεραιότητα στην υλοποίηση των έργων. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του ΥΝΑΝΠ είναι η αύξηση των ωφελειών από τον κλάδο της κρουαζιέρας για την οικονομία της χώρας και για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη βάση αμοιβαίου οφέλους.

Ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε να μεταφέρει στους Υπουργούς και τους συναρμόδιους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τις αποφάσεις των οργάνων και δήλωσε τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Φορέα να σταθεί αρωγός στην επίλυση των προβλημάτων και την ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών της χώρας μας.