Διαγωνισμός για ανέλκυση ναυαγίου στο Λιμένα Καβάλας

λιμένα Καβάλας

Ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση ενός (1) ναυαγίου-επιβλαβούς και επικίνδυνου πλοίου- πλοίου & την απομάκρυνση του από λιμένα αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 1772/4-9-2017 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας ενώπιον επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης στα γραφεία του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ( Αβέρωφ 1 – 1ος όροφος) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Κατεβάστε το έντυπο της προκύρηξης πατώντας εδώ