Κυκλοφόρησε το νέο Τέυχος των Νέων του IMO

https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php?d=AQB-cLx4w-x5oMPH&w=470&h=265&url=http%3A%2F%2Fimage.issuu.com%2F150326150901-56ccd3676cd49f58591ca07816cce4f6%2Fjpg%2Fpage_1.jpg&cfs=1&sx=0&sy=0&sw=1058&sh=597&upscale=1

Κυκλοφόρησε το νέο Τέυχος των Νέων του IMO. Στο νέο τεύεχος αναλύονται πολλά ενδιαφέροντα θέματα όπως οι νέες διατάξεις της SOLAS ισχίουν από 1/1/2015, προτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών για τους θανάτους στην προσπάθεια; μετανάστευσης από τη θάλασσα, αλλάγές στην ασφάλεια των επιβατικών πλοίων και της εκπάιδευσης των ναυτιοκών που τα ταξιδέυουν μετά από οσα μαθαμε από το ναυάγιο του Costa Concordia, η βράδευση αυτών που έδειξαν εξαρετική γενναιότητα στη θαλασσα και πολλά άλλα άρθρα. Μπορει να το διαβέσετε εδώ