Κατατέθηκε η τροπολογία για τα υποβρύχια από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Την ολοκλήρωση των εργασιών για τα τέσσερα υποβρύχια που βρίσκονται στα Ελληνικά Ναυπηγεία αναθέτει το ελληνικό Δημόσιο στο Πολεμικό Ναυτικό με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή και στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τα υδατορέματα.

Πρόκειται για τα υποβρύχια «Πιπίνος», «Ματρώζος», «Κατσώνης», «Ωκεανός» τα οπoiα ανήκουν κατά κυριότητα στις Ενοπλες Δυνάμεις και έχει εξοφληθεί σχεδόν το 100% (εκτός από 75,5 εκατ. ευρώ) του συμβατικού τιμήματος από το 2011, οπότε διεκόπησαν με απόφαση του τότε ΥΠΕΘΑ οι περαιτέρω πληρωμές λόγω μη εκτέλεσης των εργασιών.
Πέραν αυτών, μετά και τη δικαστική εμπλοκή των ΕΝΑΕ κατά του ελληνικού δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων, με προσφυγή των ΕΝΑΕ στην διεθνή διαιτησία κατέστη σαφές ότι τα ΕΝΑΕ βρίσκονται σε αντικειμενική αδυναμία να ολοκληρώσουν την εργολαβία σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.
Υπό αυτά τα δεδομένα η οριστική απεμπλοκή των υποβρυχίων από τα προβλήματα των ΕΝΑΕ κατέστη η μοναδική επιλογή του υπουργείου Εθνικής Αμυνας.
Με την τροπολογία ρυθμίζονται μεταξύ άλλων: «το θέμα της κατοχής των Υ/Β από το ΠΝ η ολοκλήρωσή τους και η ανύψωση της Ελληνικής Σημαίας, η χωρίς αντάλλαγμα χρήση των ειδικών εγκαταστάσεων των ΕΝΑΕ από το ΠΝ για την εκτέλεση των εργασιών, το ζήτημα της απασχόλησης του προσωπικού των ΕΝΑΕ και η καταβολή των αμοιβών τους από το ΠΝ, το δικαίωμα στο ΠΝ να συνάψει απευθείας σύμβαση εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών με τους υποκατασκευαστές Τ.Κ και HDW κ.α.».
 
Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους : «ενδέχεται να προκληθεί πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από τυχόν υπέρβαση του προϋπολογισθέντος ποσού των 75,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση των υποβρυχίων».