Κατά €781 εκατ. αυξήθηκε το 2016 το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου

Κατά €781 εκατομμύρια αυξήθηκε το 2016 το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου, σε σχέση με το 2015, λόγω μεγάλης αύξησης των εισαγωγών και της μικρής μείωσης των εξαγωγών, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο ανήλθε το 2016 στα €4,18 δισεκατομμύρια, από €3,40 δισεκατομμύρια το 2015.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν το περσινό έτος κατά €765 εκ., στα €5,90 δισ., από €5,14 δισ. το 2015, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά €15,52 εκ., στα €1,72 δισ., από €1,73 δισ. το 2015.

Εξάλλου, με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για τον Δεκέμβριο 2016, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις ήταν €561,8 εκ., εκ των οποίων €352,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και €209,4 εκ. εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €154,2 εκ., εκ των οποίων €59,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και €95,1 εκ. εξαγωγές σε τρίτες χώρες.