Δημιουργία Υφυπουργείου Ναυτιλίας στην Κύπρο

Έλληνες εφοπλιστές ελληνική ναυτιλία

Ο Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης, παρουσιάζοντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών το νομοσχέδιο για τη δημιουργία Υφυπουργείου Ναυτιλίας, είπε πως η ναυτιλία είναι ένας τομέας της οικονομίας στον οποίο η Κύπρος παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν διεθνώς.

Ανέφερε ότι στον τομέα απασχολούνται 4.500 υπάλληλοι και 55.000 ναυτικοί, και πρόσθεσε ότι ο κυπριακός είναι ο τρίτος μεγαλύτερος στόλος στην ΕΕ, έχει πολύ θετικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και θα ήταν καλύτερο να αποτελεί χωριστό τμήμα του δημοσίου.

Πρόσθεσε πως υπάρχει ανάγκη για αποτελεσματική διοίκηση με άτομο που θα ασχολείται αποκλειστικά με τη ναυτιλία και η σύσταση Υφυπουργείου θα αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα για τη στήριξη προς τη ναυτιλία.

Είπε ακόμα ότι η σύσταση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας θα επέλθει με κάθετη μεταρρύθμιση σε σύγκριση με τις οριζόντιες για τα άλλα δύο Υφυπουργεία.

petrides-constantinos
Ο κ. Κωσνταντίνος Πετρίδης

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών είπε ότι με τη δημιουργία Υφυπουργείου θα στηριχθεί περαιτέρω και έμπρακτα η ναυτιλία. Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα την πρόταση για Υφυπουργείο στη Ναυτιλία, συμπλήρωσε.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου είπε ότι το Επιμελητήριο επικροτεί πλήρως την πρόταση για Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Πρόσθεσε πως θα ήταν ευχής έργο η ομόθυμη στήριξη προς το νομοθέτημα ώστε να δοθεί πολιτειακό στίγμα στήριξης προς τη ναυτιλία που παραμένει σταθερή στη στήριξη της κυπριακής οικονομίας.

Είπε ακόμα ότι το Υφυπουργείο θα ενισχύσει τις αξιέπαινες προσπάθειες και θα αναπτύξει περαιτέρω τον τομέα. Πρόσθεσε πως ίσως για πρώτη φορά χαράσσονται ξεκάθαρες εξουσίες με μετρήσιμες βάσεις και εξειδικευμένη δομή. Είπε ακόμα ότι η εξειδικευμένη στήριξη της ναυτιλίας είναι αίτημα 15ετίας. Ανέφερε πρόσθετα ότι δεν θα είναι νέα δομή, αλλά αναβάθμιση υφιστάμενης.

Με τη δημιουργία Υφυπουργείων συμφώνησε η Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, η ΣΕΚ και το ΚΕΒΕ.

Ο εκπρόσωπος της ΣΕΚ είπε πως θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία Υφυπουργείου για ενίσχυση της ναυτιλιακής υποδομής.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ ανέφερε ότι το Επιμελητήριο υποστηρίζει ένθερμα και σθεναρά τη δημιουργία Υφυπουργείου Ναυτιλίας, καθώς πρόκειται για έναν τομέα με απεριόριστες προοπτικές. Μπορεί να καταστεί ο πρώτος τομέας σε συνεισφορά στο ΑΕΠ, πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ