Στην αντεπίθεση περνά η NEL LINES

Σε καταγγελία της σύμβασης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του Βορείου Αιγαίου, προχώρησε η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (ΝΕΛ) και η Θυγατρική της «Σι Λινκ Φέρρις» προς το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Στην καταγγελία της η ναυτιλιακή εταιρεία αναφέρει πως το υπουργείου Ναυτιλίας αρνείται «αυθαίρετα και αδικαιολόγητα» να εξυπηρετήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του και να καταβάλει εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών τα οφειλόμενα μισθώματα. Επίσης καταγγέλει τη μη καταβολή των οφειλόμενων ποσών από τις υποχρεωτικές εκπτώσεις κατά την περίοδο από το 2005 έως το πρώτο εξάμηνο του 2012. Ζητά επίσης από το Υπουργείο να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή του κρατικού ναυλολογίου σε ποσοστό αντίστοιχο του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και τέλος να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ουσιώδεις και απαράβατους όρους των υπογραφόμενων συμβάσεων περί μη παρακράτησης της διαφοράς του ΦΠΑ επί των μισθωμάτων της δημόσιας υπηρεσίας.