Πράσινο φως στο σχέδιο εξυγίανσης της ΝΕΛ

Logo

 

Εγκρίθηκε από το τριμελές Εφετείο Μυτιλήνης, το σχέδιο εξυγίανσης Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου, η οποία είχε προχωρήσει σε συμφωνία

με τους πιστωτές της. Η απόφαση του δικαστηρίου επικύρωσε τη συμφωνία για την εξυγίανση της NEL LINES και σίγουρα πρόκειται για μια

θετική εξέλιξη για την πορεία της εταιρείας αφού διασφαλίζει την βιώσιμη λειτουργεία της.