Διακοπή δρομολογίων Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS

 

 

Προσωρινή διακοπή δρομολογίων ΕΓ/ΟΓ EUROPEAN EXPRESS – Τροποποίηση δρομολογίων ΕΓ/ΟΓ ΘΕΟΦΙΛΟΣ.

Σας ενημερώνουμε ότι το πλοίο της εταιρίας μας Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS δεν θα εκτελέσει δρομολόγια από την Παρασκευή 17/01/2014 έως την Κυριακή 26/01/2014.
Από την Κυριακή 19/01 το πλοίο της εταιρείας μας Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ θα εκτελεί τροποποιημένα δρομολόγια ως κάτωθι:

 ΚΥΡΙΑΚΗ 19/01: ΒΑΘΥ (ΑΝ 16:00) – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (ΑΦ 17:00 ΑΝ 17:40) – ΦΟΥΡΝΟΙ (ΑΦ 18:50 ΑΝ 19:10) – ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ (ΑΦ 20:00 ΑΝ 20:30) – ΕΥΔΗΛΟΣ (ΑΦ 21:40 ΑΝ 22:10)

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/01: ΣΥΡΟΣ (ΑΦ 02:10 – 02:30) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΦ 08:10 ΑΝ 17:00) – ΣΥΡΟΣ (ΑΦ 22:40 ΑΝ 23:10)

ΤΡΙΤΗ 21/01: ΕΥΔΗΛΟΣ (ΑΦ 03:10 ΑΝ 03:40)  – ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ (ΑΦ 04:50 ΑΝ 05:20)  – ΦΟΥΡΝΟΙ (ΑΦ 06:10 ΑΝ 06:30) – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (ΑΦ 07:40 ΑΝ 08:20) – ΒΑΘΥ (ΑΦ 09:20 ΑΝ 10:00) – ΧΙΟΣ (ΑΦ 14:00 ΑΝ 14:30) – ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΑΦ 18:10 ΑΝ 19:40)

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/01: ΛΗΜΝΟΣ (ΑΦ 01:40 ΑΝ 02:30) – ΚΑΒΑΛΑ (ΑΦ 07:20 ΑΝ 11:00) – ΛΗΜΝΟΣ (ΑΦ 16:00 ΑΝ 16:40) – ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΑΦ 22:40)

ΠΕΜΠΤΗ 23/01: ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΑΝ 00:10) – ΧΙΟΣ (ΑΦ 03:50 ΑΝ 04:20) – ΒΑΘΥ (ΑΦ 08:20 ΑΝ 16:00) – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (ΑΦ 17:00 ΑΝ 17:40) – ΦΟΥΡΝΟΙ (ΑΦ 18:50 ΑΝ 19:10) – ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ (ΑΦ 20:00 ΑΝ 20:30) – ΕΥΔΗΛΟΣ (ΑΦ 21:40 ΑΝ 22:10)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/01: ΣΥΡΟΣ (ΑΦ 02:10 ΑΝ 02:40) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΦ 08:20 ΑΝ 14:00) – ΕΥΔΗΛΟΣ (ΑΦ 23:10 ΑΝ 23:40)

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/01: ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ (ΑΦ 00:50 ΑΝ 01:20) – ΦΟΥΡΝΟΙ (ΑΦ 02:10 ΑΝ 02:30) – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (ΑΦ 03:40 ΑΝ 04:20) – ΒΑΘΥ (ΑΦ 05:20 ΑΝ 07:00) – ΧΙΟΣ (ΑΦ 11:00 ΑΝ 11:30) – ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΑΦ 15:10 ΑΝ 16:40) – ΛΗΜΝΟΣ (ΑΦ 22:40 ΑΝ 23:30)

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01: ΚΑΒΑΛΑ (ΑΦ 04:30 ΑΝ 07:00) – ΛΗΜΝΟΣ (ΑΦ 12:00 ΑΝ 12:40) – ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΑΦ 18:40 ΑΝ 20:00) – ΧΙΟΣ (ΑΦ 23:40 ΑΝ 00:10 / 27.01) – ΒΑΘΥ (ΑΦ 04:10 / 27.01)

 

Η συνέχεια στο forum του nautilia.gr