ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ

CSCL GLOBE: Η παρθενική άφιξη ενός γίγαντα (video)

Το δεύτερο μεγαλύτεροπλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίωνστον κόσμομεικανότητα μεταφοράς 19.100TEU, το CSCLGLOBE, έκανε την παρθενικήεμφάνισητουστο λιμάνιτουFelixstoweτην Τετάρτη,…