Εβδομαδιαία αναφορά αγοραπωλησίας πλοίων

Διαβάστε την ανάλυση της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς αλλά και το εβδομαδιαίο δελτίο σχετικά με τις αγοραπωλησίες πλοίων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αποτυπώνεται στην αναφορά τΟυ οίκου G. Moundreas.

{phocadownload view=file|id=28|target=s}

Εβδομαδιαία αναφορά αγοραπωλησίας πλοίων

Διαβάστε την ανάλυση της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς αλλά και το εβδομαδιαίο δελτίο σχετικά με τις αγοραπωλησίες πλοίων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αποτυπώνεται στην αναφορά της εταιρείας G. Moundreas.

{phocadownload view=file|id=27|target=s}

Εβδομαδιαία αναφορά αγοραπωλησίας πλοίων

Διαβάστε το εβδομαδιαίο δελτίο σχετικά με τις αγοραπωλησίες πλοίων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αποτυπώνεται στην αναφορά της εταιρείας G. Moundreas.

(περισσότερα…)