ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ

Δέκα υποτροφίες από την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Δέκα υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου, πλήρους μονοετούς φοίτησης, ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, για σπουδές…