Διεθνής διάκριση για την ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία MCCL

Σε πείσμα των δυσμενέστατων για την Διεθνή Ναυτιλία καταστάσεων, οι ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις όχι μόνο παλεύουν και αντιστέκονται, αλλά προοδεύουν και συγχρόνως δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Για δεύτερη φόρα μέσα σε τέσσερα χρονιά η αμιγώς Ελληνική Ναυτιλιακή Εταιρεία MCCL- MEDITERRANEAN CAR-CARRIERS LINE S.A.,