Βυθίστηκε ρυμουλκό με 14 ναυτικούς στον Ατλαντικό ωκεανό

Στον Ατλαντικό ωκεανό βυθίστηκε το ρυμουλκό Bourbon Rhode με 14 ναυτικούς. Η πλοιοκτητρια εταιρεία Bourbon Offshore ανέφερε ότι τρία μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από τη θαλασσα καθώς βρέθηκαν σε μια σωσίβια σχεδία. Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι το πλοίο έχει βυθιστεί, ενώ η