ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Π.Α.)

 

 

 

Στο Κέντρο Συνεχούς Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΚ/Ο.Π.Α.) θα πραγματοποιηθεί το κάτωθι αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε «Ναυτιλιακά Παράγωγα και Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων στην Ναυτιλία» (23η Σειρά)

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Καθηγητής Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός (Ο.Π.Α.), Δρ. Ηλίας Βισβίκης (ALBA Κολλέγιο Διοίκησης Επιχειρήσεων)

ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Mike McClure, Navios Maritime Holdings Inc. (USA); Pierre Aury and Vassilis Karakoulakis, Clarksons (UK); Duncan Dunn, SSY (UK); Filimon Antonopoulos, Ioannis Karadimos, Marfin Egnatia Bank (Ελλάδα); Panayotis Bachtis, OW Bunker Malta Ltd. (Ελλάδα); David Marais, SoftMAR (UK) και άλλοι.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ: Το πρόγραμμα θα προσφέρεται σε δύο ανεξάρτητες θεματικές ενότητες δεκαέξι ωρών συνολικά (οκτώ ώρες σε κάθε ενότητα). Κάθε ενότητα θα διαρκέσει μια ημέρα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Η πρώτη ενότητα (intermediate) εισάγει τα στελέχη επιχειρήσεων στην έννοια της διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου μέσω της χρήσης προϊόντων αντιστάθμισης κινδύνου, καθώς και στην επεξήγηση των χρήσεων των ναυτιλιακών παραγώγων στην αντιστάθμιση του κινδύνου που απορρέει από την διακύμανση των τιμών των ναύλων (Forward Freight Agreements – FFAs, Freight Futures). Η δεύτερη ενότητα (advanced) παρουσιάζει αναλυτικά τη χρήση των παράγωγων προϊόντων, τις στρατηγικές τους, και την πρακτική εφαρμογή τους σε βελτιστοποίηση θέσεων αντιστάθμισης κινδύνου που προκύπτουν λόγω της διακύμανσης των τιμών των καυσίμων, των επιτοκίων, των ισοτιμιών και των τιμών των πλοίων. Επίσης, καλύπτονται αναλυτικά: προχωρημένες στρατηγικές τιμολόγησης, εύρεσης του βέλτιστου αριθμού συμβολαίων για αντιστάθμιση κινδύνου, μέθοδοι υπολογισμού της μέγιστης δυνητικής ζημίας (Value-at-Risk) καθώς και επενδυτικές στρατηγικές με δικαιώματα προαίρεσης ναύλων (freight options).

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Ξενοδοχείο METROPOLITAN, Λεωφ. Συγγρού 385, Αθήνα. Η πρώτη ενότητα (intermediate) θα διεξαχθεί την Πέμπτη 03/02/2011 και η δεύτερη ενότητα (advanced) θα διεξαχθεί την Παρασκευή 04/02/2011.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των τομέων που σχετίζονται με την ναυτιλία και έχουν ενδιαφέρον στη διαχείριση και αντιστάθμιση επιχειρηματικού κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, στελέχη που έχουν παρακολουθήσει προηγούμενες σειρές αφορούν πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, ναυλωτές, στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, νηογνώμονες, εταιρίες παραγωγής ενέργειας, ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες, λογιστές, ελεγκτές, νομικοί, χρηματοοικονομικές εταιρείες και τράπεζες, όπως επίσης και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ: Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΕΚ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

[email protected]), ώρες από 10:00 έως και 19:00, τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Αίτηση, (2) Σύντομο Βιογραφικό. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις. Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Καλκάνης Πέτρος.