Ιδρύεται Πανεπιστημιακό Τμήμα Διαχείρισης λιμένων και ναυτιλίας από το έτος 2019-20

ναυτιλία

Ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, η λειτουργία του νεοσύστατου τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το νέο αυτό Τμήμα έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα Τμήματα του ΕΚΠΑ, προσφέροντας ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής μας, στο γνωστικό του αντικείμενο, και φιλοδοξεί:

  • να παρέχει στους φοιτητές την επιστημονική θεωρητική γνώση καθώς και την πρακτική κατάρτιση για να σταδιοδρομήσουν σαν διοικητικά και οικονομικά στελέχη στον χώρο της Ναυτιλίας και των Μεταφορών.
  • να εντοπίσει τα υφιστάμενα προβλήματα και να αναπτύξει την έρευνα στον χώρο των θαλάσσιων μεταφορών με εκτεταμένα, πολύμορφα και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα.
  • να αναπτύξει τη διεθνή συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αξιοποιώντας τη μοναδική διεθνή δικτύωση της ελληνικής ναυτιλίας που αποτελεί τον κατεξοχήν δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας με διεθνή προσανατολισμό.

Αποστολή του, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, είναι η υψηλής ποιότητας επιστημονική εκπαίδευση, η ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία, η παραγωγή καινοτόμου θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η σύνδεσή τους με τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συνδέονται με τους λιμένες και τη ναυτιλία. Εξειδικεύεται έτσι στον διεπιστημονικό τομέα της ναυτιλίας και των μεταφορικών συστημάτων καθώς και σε ένα ευρύτερο πλέγμα γνωστικών αντικειμένων άρρηκτα συνδεδεμένων με τον ναυτιλιακό κλάδο.

Το προσεχτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών του επιδιώκει τη παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικών με τις βασικές λειτουργίες των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων του γνωστικού του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα προσφέρει μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, στη χρηματοοικονομική, στο μάρκετινγκ, τη λογιστική, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τις ποσοτικές μεθόδους και το ναυτικό δίκαιο, την οργάνωση και διοίκηση λιμένων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, την υποστήριξη (logistics) λιμένων και ναυτιλίας, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, το θαλάσσιο περιβάλλον και τη διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών και πλήθος άλλων μαθημάτων περί τους λιμένες και τη ναυτιλία, τα οποία περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα το οποίο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο.

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και η ποιότητα των σπουδών που θα παρέχει, σε συνδυασμό με την γεωγραφική του θέση, το καθιστούν Τμήμα υψηλής ζήτησης. Το Τμήμα θα λειτουργεί σε μία γεωγραφική περιοχή με ένα σύμπλεγμα αναπτυσσόμενων λιμένων, οι οποίοι είτε περιλαμβάνονται σε αυτήν είτε γειτνιάζουν με αυτήν .

Καταλήγοντας το ΕΚΠΑ επισημαίνει ότι από τη πλευρά του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, θα κάνουμε ότι είναι δυνατό ώστε οι φοιτήτριες και φοιτητές μας που θα έλθουν κοντά μας να είναι υπερήφανοι για την επιλογή τους.

sofokleousin.gr