Ξεπέρασε τις προβλέψεις της η ασφαλιστική εταιρεία American Hellenic

  • Η ναυτασφαλιστική εταιρία έκανε γνωστά τα εξαιρετικά της μεγέθη για το πρώτο 6μηνο λειτουργίας της, στις αγορές του Πειραιά και του Λονδίνου, σε παρουσιάσεις που έγιναν στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά και στο πρώην Λιμεναρχείο Trinity House, με πάνω από 500 συμμετέχοντες

 

  • Η ναυτασφαλιστική εταιρεία American Hellenic Hull (AHHIC), η οποία πληροί τις προϋποθέσεις φερεγγυότητας της Ευρωπαϊκής οδηγίας Solvency II, συνεχίζει την πορεία της με στόχο να καθιερωθεί στο διεθνές ασφαλιστικό στερέωμα, έχοντας ήδη από τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας της περισσότερα από 1.000 πλοία ασφαλισμένα.
  • Η American Hellenic αξιολογείται χρηματοοικονομικά ως ισοδύναμη βαθμίδας BBB έχοντας καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες της οδηγίας κατά 211%.
  • Η American Hellenic ενημέρωσε τους εκπροσώπους της αγοράς στο Λονδίνο και τον Πειραιά για τους απόλυτα διαφανείς και αυστηρούς κανόνες διακυβέρνησής της καθώς και για την εμπορική στρατηγική της.

Όπως καταδεικνύουν τα δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί και παρουσιαστεί, η American Hellenic Hull κάνει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη αρχή. Η εταιρεία συμμετείχε στις παρουσιάσεις Αγοράς που πραγματοποιήθηκαν στον Πειραιά (Ναυτιλιακή Λέσχη) και το Λονδίνο (Trinity House), στις 7 και 9 Δεκεμβρίου, 2016 αντίστοιχα.

Η American Hellenic Hull αδειοδοτήθηκε υπό το καθεστώς Solvency-II στις 24 Ιουνίου 2016 και καθιερώνεται στο διεθνές ασφαλιστικό στερέωμα, έχοντας ασφαλισμένα περισσότερα από 1.000 πλοία από την ευρωπαϊκή, την αμερικανική και την ασιατική αγορά. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της American Hellenic, κ. Βίνσεντ Σολαρίνο δήλωσε: «Είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για το American Club και είμαι στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι η American Hellenic αποδίδει πολύ καλύτερα απ’ ότι αναμενόταν».

155Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ηλίας Τσακίρης, παρουσίασε στους 500 συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις του Πειραιά και του Λονδίνου αδιάσειστα γεγονότα για την πορεία της εταιρείας:

  1. Αξιολογείται ως ισοδύναμη βαθμίδας BBB
  2. Στοχεύει σε χρηματοοικονομική αξιολόγηση από διεθνή Οίκο,
  • Απολαμβάνει δείκτη φερεγγυότητας 211%
  1. Αναλαμβάνει κινδύνους σκάφους και μηχανής (Hull and Machinery) έως $10 εκ. ανά κίνδυνο και πολέμου έως $50 εκ. ανά κίνδυνο
  2. Καλύπτεται από ένα ισχυρό πάνελ αντασφαλιστών διαμέσου των Guy Carpenter στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τέλος, υπογράμμισε το αυστηρό και διαφανές πλαίσιο κανόνων διακυβέρνησης υπό το οποίο λειτουργεί.

O κ. Ηλίας Τσακίρης δήλωσε ότι «στην American Hellenic θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά, ώστε η εταιρεία να στέκεται δίπλα στους πλοιοκτήτες και τους ασφαλειομεσίτες σε αυτούς τους ευμετάβολους για την αγορά καιρούς, προσφέροντας άριστη εξυπηρέτηση και αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη με μια διαρκώς αυξανόμενη διεθνή παρουσία και τις αμοιβαία επωφελείς συνεργίες για όλους “.

AV8Y0299

Ποια είναι η American Hellenic Hull

Η American Hellenic Hull είναι ιδιωτική ναυτασφαλιστική εταιρεία, η οποία καλύπτει κινδύνους Σκάφους & Μηχανής. Ανήκει κατά 100% και υποστηρίζεται οικονομικά από το American P&I Club, ενώ αποκλειστική διαχειρίστριά της είναι η Hellenic Hull Management (HMA) Limited. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη και εδρεύει στη Λεμεσό (Κύπρος), με γραφεία, επίσης, σε Πειραιά, Νέα Υόρκη, Χιούστον, Λονδίνο, Σαγκάη και Χονγκ Κονγκ. Οι δραστηριότητές της ξεκίνησαν την 1η Ιουλίου 2016. Η American Hellenic Hull είναι η πρώτη ναυτασφαλιστική εταιρεία η οποία αδειοδοτήθηκε στην Κύπρο υπό τις απαιτήσεις του καθεστώτος Φερεγγυότητα II (Solvency II). Σύμφωνα με αυτό, η απαίτηση κεφαλαίου φερεγγυότη­τας ορίζεται ως το οικονομικό κεφάλαιο που πρέπει να διαθέτουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχει­ρήσεις ώστε να εξασφαλισθεί ότι η πτώχευση θα επέρχεται το πολύ μια φορά στις 200 περιπτώσεις ή, εναλλακτικά, ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να είναι σε θέση, με πιθανότητα τουλάχιστον 99,5%, να ανταποκρίνονται στις υποχρεώ­σεις τους προς τους αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους για τους επόμενους 12 μήνες.

Η American Hellenic πέρασε με επιτυχία όλα τα επιπρόσθετα χρηματοοικονομικά και λειτουργικά στρες τεστς που απαιτούνται από το καθεστώς του Solvency II και κατέχει οικονομικό κεφάλαιο για να ανταποκριθεί στις αναμενόμενες υποχρεώσεις της προς τους αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους για τους επόμενους 36 μήνες, εξασφαλίζοντας έτσι ένα τριπλό επίπεδο προστασίας στους ασφαλισμένους της.

Η Φερεγγυότητα ΙΙ αποτελεί το νέο ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Η «τρίτη γενιά» Ασφαλιστικών Οδηγιών καθιέρωσε το «ευρωπαϊκό διαβατήριο» (ενιαία άδεια) για τις ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να λειτουργούν σε όλα τα κράτη μέλη. Η οδηγία Φερεγγυότητα II είναι μια θεμελιώδης αναθεώρηση του καθεστώτος κεφαλαιακής επάρκειας στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο. Καθιερώνεται -σε επίπεδο ΕΕ- ένα αναθεωρημένο σύνολο ευρέων κεφαλαιακών απαιτήσεων και προτύπων διαχείρισης κινδύνου, το οποίο αντικατέστησε τις προηγούμενες απαιτήσεις φερεγγυότητας. Το Solvency II έχει ως στόχο να επιτευχθεί η συνοχή σε όλη την Ευρώπη και περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ιδέες: συνέπεια ισολογισμών με τις συνθήκες αγοράς, κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, εκτίμηση ίδιου κινδύνου και φερεγγυότητας, ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου, εποπτικός έλεγχος.