Το taxisnet άνοιξε μόνο για τους πολίτες, όχι για τους εφοπλιστές

εφοπλιστές

Εκατομμύρια Έλληνες αρχίζουν να προσέρχονται στο «ιερό θυσιαστήριο» της Εφορίας για να συμπληρώσουν τις φορολογικές δηλώσεις του 2017 (για το οικονομικό έτος 2016), αγωνιώντας για τη «λυπητερή» από το TAXIS NET. Κάποιοι ωστόσο, μάλλον σφυρίζουν…αδιάφορα, καθώς η δαμόκλειος φορολογική σπάθη δεν αγγίζει το δικό τους σβέρκο…

Οι Έλληνες Εφοπλιστές συνεχίζουν εν έτει 2017 (και 7 χρόνια συμπίεσης του λαού στην μέγγενη των μνημονίων) να απολαμβάνουν προνομιακή φορολογική μεταχείριση ταμπουρωμένοι πίσω από το άρθρο 107 του Συντάγματος και ειδικότερα του ν.27/1975!

Στο πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο «Η φορολογία των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων-Το φορολογικό καθεστώς της Ναυτιλίας» του οικονομολόγου-νομικού και πρώην στελέχους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Μιχάλη Κάχρη αποκαλύπτεται ο «ομφάλιος λώρος» του προνομιακού φορολογικού καθεστώτος μεταξύ Κράτους και Εφοπλιστών.

Όπως αποκαλύπτει ο κ.Κάχρης «ο κλάδος της Ναυτιλίας σε αντίθεση με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην ξηρά δεν υπόκειται σε φόρους επί του εισοδήματος και των κερδών αλλά σε ετήσιο φόρο επί των πλοίων ο οποίος είναι συνάρτηση της χωρητικότητας και της ηλικίας τους.».

Παρουσιάζοντας διεξοδικά τον Ν.27/1975 ΦΕΚ 77/Α/22-4-1975 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξην της Εμπορικής Ναυτιλίας,εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», το πρώην στέλεχος της Εθνικής παρατηρεί αποκαλυπτικά «με τις ως άνω ισχύουσες διατάξεις του Νόμου, διατηρήθηκε το ιδιάζων σύστημα φορολόγησης των ελληνικών εμπορικών πλοίων που είχε κατ΄αρχάς θεσπιστεί με τον Ν.1880/1951. Ο επιβαλλόμενος με τον νόμο αυτό φόρος επιβαρύνει τα ελληνικά εμπορικά πλοία με φόρο εισοδήματος, υπολογιζόμενος κατά κόρο καθαρής χωρητικότητας του πλοίου (tonnage tax) και απαλλάσσει τα έσοδα του ναυτιλιακού κλάδου των πλοιοκτητριών εταιρειών καθώς και τα μερίσματα των μετόχων αυτών από οποιονδήποτε άλλο
φόρο εισοδήματος… Ο μόνος απόλυτα φορολογικά προστατευόμενος κλάδος στην Ελλάδα είναι ο Εφοπλιστικός…Το φορολογικό αυτό σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες Εφοπλιστές να αποκομίζουν ισχυρά κέρδη…».

Στο βιβλίο του κάνει αναφορά και σε σχετικά δημοσιεύματα του αμερικανικού πρακτορίου Bloomberg(16-2-2012) και τη γαλλικής εφημερίδας Le monde(12-11-2012) σύμφωνα με τα οποία οι Έλληνες Πλοιοκτήτες έβγαλαν περισσότερα από 175 δις δολάρια αφορολόγητα μέσα σε δέκα χρόνια αλλά απειλούν ότι θα μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους εάν η Κυβέρνηση καταργήσει την φορολογική απαλλαγή τους, επισείοντας την απώλεια 60.000 θέσεων εργασίας. Εκτιμάται δε ότι 762 Έλληνες Εφοπλιστές δεν έχουν καταβάλλει ούτε ένα ευρώ για τα κέρδη τους!

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τον κ.Κάχρη και στο φορολογικό καθεστώς των Ελλήνων Εφοπλιστών που διαμένουν στο Λονδίνο σύμφωνα με το οποίο έχουν τη δυνατότητα να αποφεύγουν τη φορολόγιση για εισοδήματά τους από παγκόσμιες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Προς τούτο επικαλείται άρθρο του Φίλιπ Μπέρεσφορντ στην Le monde(12-11-2012), όπου μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι «είναι αδύνατον να μάθεις κάτι περισσότερο για αυτούς διότιπρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν τους καλύτερους δικηγόρους για να κρατούν τους περίεργους σε απόσταση…Οι περισσότεροι από αυτούς αρνούνται ακόμη και το. ότι διαμένουν στο Λονδίνο!».

Αναδρομή 

Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην παρουσία των Ελλήνων Εφοπλιστών στο Λόνδίνο, ο κ.Μπέρεσφορντ αναφέρει ότι οι πρώτοι έφτασαν το 1850 αγοράζοντας ατμόπλοια ενώ το δεύτερο κύμα εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου και κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Εμφύλιου. Και καταλήγει :«συντηρητικοί αν όχι αντιδραστικοί, πολλοί από αυτούς στήριξαν τη δικτατορία του 1967, ενώ σήμερα χρηματοδοτούν φιλανθρωπικούς σκοπούς, έδρες ελληνικών σπουδών σε βρετανικά και άλλα πανεπιστήμια αλλά και τον τέως Βασιλιά Κωνσταντίνο.».

Το άρθρο 4 παρ.1και 5 του Συντάγματος αναφέρει: «όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου» και «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Αυτή η συνταγματική πρόβλεψη αφορά τους υπόλοιπους ¨Ελληνες…Για τους Εφοπλιστές σύμφωνα με τον κ.Κάχρη ισχύει ο Ν.27/1975…

Πηγή: newsbomb.gr