Συνεδρίασαν στο μέγαρο του Ο.Λ.Π. οι Τεχνικές Επιτροπές της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.).

 

ELIME

 

Συνεδρίασαν στο μέγαρο του Ο.Λ.Π. οι Τεχνικές Επιτροπές της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.). Η Τεχνική Επιτροπή Ανάπτυξης Κρουαζιέρας με σκοπό τον προγραμματισμό δράσεων για την κρουαζιέρα, και η Τεχνική Επιτροπή Λιμενικής Οργάνωσης και Διοίκησης προκειμένου να συζητηθούν τα μείζονα θέματα λιμενικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

          Στις συναντήσεις αυτές παρέστησαν στελέχη όλων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. – μελών της Ε.ΛΙΜ.Ε. καθώς και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα στην Τεχνική Επιτροπή Ανάπτυξης Κρουαζιέρας συζητήθηκε και αποφασίσθηκε η συμμετοχή των λιμένων κρουαζιέρας στην ετήσια έκθεση ‘’SEATRADE CRUISE SHIPPING MIAMI’’ , η οποία πραγματοποιείται στις 12-15 Μαρτίου 2012 στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, καθώς και στην παγκόσμιας εμβέλειας ναυτιλιακή έκθεση ‘’POSIDONIA 2012’’, η οποία διοργανώνεται στη χώρα μας από 4-8 Ιουνίου 2012. Και στα δύο αυτά σημαντικά γεγονότα αποφασίσθηκε η κοινή συμμετοχή των ελληνικών λιμένων και ΕΟΤ στο Εθνικό περίπτερο, για δύο κύριους λόγους. Την αποτελεσματικότερη παρουσίαση όλων των λιμανιών κρουαζιέρας σε ενιαίο χώρο με την οικονομικότερη μέθοδο παρουσίας.

Παράλληλα, αποφασίσθηκε η δημιουργία cluster κρουαζιέρας, το οποίο θα εμφανίζει τις δυνατότητες και τις διευκολύνσεις που μπορούν να προσφέρουν τα ελληνικά λιμάνια στην εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας και υιοθετήθηκε τύπος ερωτηματολογίου ικανοποίησης πελατών, ώστε να προωθηθεί από τα λιμάνια προς τους επιβάτες κρουαζιέρας, τους ξεναγούς και τους πράκτορες, για εξαγωγή και αξιολόγηση των ευρημάτων.

Η Τεχνική Επιτροπή ενέκρινε πρόταση μελέτης για την χειμερινή κρουαζιέρα, ώστε να υποβληθεί προς το Δ.Σ της Ένωσης. Η πρόταση αφορά στην μελέτη όλων των παραμέτρων και στοιχείων που απαρτίζουν τον χαρακτήρα της χειμερινής κρουαζιέρας και την πρόταση συγκεκριμένων ενεργειών ανάπτυξής της στην Ελλάδα. Αναμένεται η μελέτη να παραδοθεί εντός του 2012, ώστε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο των Διοικήσεων των λιμανιών στην προσπάθειά τους για την ανάπτυξη και αυτής της μορφής κρουαζιέρας.

Στην Τεχνική Επιτροπή Λιμενικής Οργάνωσης και Διοίκησης τα μέλη της ενημερώθηκαν για την επικείμενη λειτουργία του Ινστιτούτου Λιμενικής κατάρτισης “ΕΞΑΝΤΑΣ’’ στη Θεσσαλονίκη, που αφορά την κατάρτιση των στελεχών των Οργανισμών Λιμένων. Ανέλαβαν την υποχρέωση να συμπληρώσουν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ερωτηματολόγιο με στοιχεία απαραίτητα για τον προγραμματισμό καταρτίσεων του Ινστιτούτου για το 2012.

Οι εκπρόσωποι των Οργανισμών Λιμένων, που στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο ευθύνης τους διαθέτουν μαρίνες ή πρόκειται να αποκτήσουν, εντάσσοντας συγκεκριμένες επενδύσεις στο master plan του Οργανισμού τους, θεώρησαν σαν άμεσης προτεραιότητας για συζήτηση τόσο στην Επιτροπή όσο και στο Δ.Σ της Ε.ΛΙΜ.Ε. το νέο νομοσχέδιο για τον Τουρισμό Υπαίθρου και τους τουριστικούς λιμένες και αποφασίσθηκε η διαμόρφωση κοινών θέσεων και προτάσεων του Δ.Σ της Ε.ΛΙΜ.Ε. για το μείζον αυτό θέμα.

Τέλος, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Ε.ΛΙΜ.Ε κ. Γιώργος Ανωμερίτης “από την 1η Φεβρουαρίου επαναδραστηριοποιείται η θυγατρική εταιρία του ΟΛΠ Α.Ε., η οποία θα αναλάβει μέσω προγραμματικών συμβάσεων δράσεις σε λιμάνια κρουαζιέρας”.