ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε.

olp180_73400_005202

Τις εισηγήσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργου Ανωμερίτη για τα θέματα:

     (α) Στρατηγική Ανάπτυξης Ο.Λ.Π. Α.Ε. για το 2012 και αποφάσεις υλοποίησης της

(β) Επενδυτικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ο.Λ.Π. Α.Ε. 2012-2016 και

(γ) Εφαρμογή του Ν. 4024/2011

ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

       Οι εισηγήσεις επί των τριών αυτών θεμάτων που εγκρίθηκαν είναι οι ακόλουθες:

 

 

ΘΕΜΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε. για το 2012 και αποφάσεις υλοποίησής της.

 

Η στρατηγική ανάπτυξης του Οργανισμού για το 2012 θα κινηθεί πάνω στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 

Α. Κρουαζιέρα

     1. Υποδομές

1.α)

Ολοκλήρωση μέχρι το Μάϊο 2012 των δύο νέων θέσεων πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων κατά το μήκος της Ακτής Μιαούλη. Το έργο ήδη εκτελείται, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής) για χρηματοδότηση και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ., την ΕΣΑΛ και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργούνται πρόσθετοι χερσαίοι χώροι 8.700 τ.μ.

1.β)

Δημιουργία και λειτουργία τον Απρίλιο 2012 του Σταθμού Επιβατών Β΄ στην Ακτή Θεμιστοκλέους στο Λιμένα Λέοντος. Ο νέος υπερσύγχρονος Σταθμός Β΄ 5.400 τ.μ., θα εξυπηρετεί όλους τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων, τα οποία θα προσδένουν στο Λιμένα Λέοντος (από το άγαλμα του λιονταριού μέχρι το πράσινο φανάρι του προλιμένα).

1.γ)

Άμεση μετατροπή του πενταγωνικού κτιρίου της “Παγόδας” σε Σταθμό επιβατών Γ΄ (Σταθμός Επιβατών Μιαούλη) 3.200 τ.μ. Ο Σταθμός θα λειτουργήσει τον Μάϊο 2012 και θα εξυπηρετήσει τα κρουαζιερόπλοια της Ακτής Μιαούλη και ένα της Ακτής Αγίου Νικολάου.

1.δ)

Δημιουργούνται νέες θέσεις στάθμευσης για πούλμαν, ταξί και Ι.Χ. και στους 3 πλέον Σταθμούς Επιβατών του Λιμένα Κρουαζιερόπλοιων.

1.ε)

Αρχές του 2012 ξεκινούν οι δημοπρατήσεις των έργων επέκτασης του Λιμένα Κρουαζιέρας για τη δημιουργία 6 νέων θέσεων πρόσδεσης πλοίων νέας γενιάς. Για το έργο αυτό εδόθη η έγκριση της ΕΣΑΛ, ολοκληρώθηκαν οι κυκλοφοριακές μελέτες, οι τεχνικές μελέτες του ΕΜΠ, παραδόθηκε η cost benefit analysis από την Τράπεζα Πειραιώς, υποβλήθηκαν οι φάκελοι στο ΕΣΠΑ καθώς και οι τελικές μελέτες περιβαλλοντικών όρων.

 

   Τα πιο πάνω σημαίνουν ότι το 2012:

*        Ο Πειραιάς θα διαθέτει 11 θέσεις πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων (έναντι 9 θέσεων).

*        Τρεις Σταθμούς Επιβατών συνολικής έκτασης 11.200 τ.μ, (έναντι 2.500 τμ) ικανούς να εξυπηρετήσουν ημερησίως 20.000 επιβάτες κατανεμημένους χωρικά σε 3 διαφορετικά σημεία του λιμανιού.

*        Πολλαπλές πύλες ελέγχου X΄- Rays και τριπλάσιους ιμάντες μεταφοράς αποσκευών.

 

2. Τιμολογιακή πολιτική.

2α) Συγκροτημένη τιμολογιακή πολιτική με τιμές κατά 30 % χαμηλότερες όλων των λιμανιών κρουαζιέρας της Μεσογείου.

2β) Σύστημα εκπτώσεων για μεγάλους πελάτες, ειδικές κατηγορίες πολιτών και εποχικότητα.

2γ) Ο ΟΛΠ Α.Ε., προσδιορίζει την τιμολογιακή του πολιτική για τα έτη 2013, 2014, 2015 και 2016 (μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί το επόμενο πακέτο υποδομών και αναδομών) βάσει της οποίας θα διατηρήσει τα τιμολόγια του σταθερά, αναπροσαρμοζόμενων ετησίως μόνο κατά τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

 

3. Νέα πολιτική παραχώρησης θέσεων μόνιμης πρόσδεσης και κανόνων προτεραιοτήτων κατά τον ελλιμενισμό.

 

Β. Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων.

β.1.) Το 2012 πέραν των ήδη αποφασισθέντων μεταβολών (λόγω ISPS και αναπροσαρμογής τριετίας) ουδεμία άλλη τιμολογιακή πολιτική θα υπάρξει.

β.2.) Οι επενδύσεις έχουν ολοκληρωθεί και δεν απαιτούνται νέες.

β.3.) Δημιουργία επενδυτικών προτάσεων για αξιοποίηση του χώρου ΟΔΔΥ και ανακατασκευή των χώρων της Τεχνικής Βάσης.

 

Γ. Σταθμοί Αυτοκινήτων (CarTerminal).

γ.1.) Δεν αντιμετωπίζονται τιμολογιακές προσαρμογές.

γ.2.) Ανάπτυξη νέων θέσεων στον Προβλήτα Ηρακλέους έναντι κατάργησης του Γ1 προβλήτα.

γ.3.) Περεταίρω βελτιώσεις χερσαίων υποδομών.

γ.4.) Οι σχεδιασμοί νέων έργων του επενδυτικού προγράμματος 2011-2015 θα ισχύουν όπως αυτοί διαμορφώθηκαν πέρυσι..

 

Δ. Ακτοπλοΐα.

δ.1.) Συνεχής εκσυγχρονισμός των χερσαίων και λιμενικών υποδομών.

δ.2.) Σταθερή τιμολογιακή πολιτική το 2012.

 

Ε. Ναυπηγοεπισκευαστικοί χώροι.

ε.1.) Σταδιακή απόσχιση κλάδου από ΟΛΠ Α.Ε. προς ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε.

ε.2.) Αύξηση ΜΚ της ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε.

ε.3.) Νέο λειτουργικό μοντέλο στο λιμάνι Ηρακλέους (ενοποίηση χώρων).

ε.4.) Ενίσχυση πολιτικών ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε., ώστε να καταστεί ουσιαστικός εταίρος ως Φορέας της Ζώνης για την προσέλκυση πλοίων ναυτιλιακών εταιριών, σύναψης εταιρικών συμμαχιών και πλήρους εκμετάλλευσης χερσαίων χώρων και δεξαμενών.

 

ΣΤ. Αξιοποίηση Περιουσίας.

στ.1) Άμεση συγκρότηση της Δ/νσης Περιουσίας για την Αξιοποίηση της περιουσίας του ΟΛΠ Α.Ε.

στ.2) Νέα πολιτική Μετόχων στα πλαίσια του Χ.Α.Α. και της Ε.ΛΙΜ.Ε.

 

Ζ. Ενεργοποίηση της θυγατρικής εταιρίας Συνδυασμένων Μεταφορών και           Υποδομών.

ζ.1.) Επέκταση των εργασιών της προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και λειτουργίας λιμένων κρουαζιέρας

ζ.2.) Παροχή τεχνογνωσίας αρχικά στα λιμάνια της Ε.ΛΙΜ.Ε και στα λιμάνια κρουαζιέρας και

ζ.3.) Σύναψη Προγραμματικών Συμφωνιών με όσα λιμάνια επιζητούν ωρίμανση και κατασκευή έργων.

 

Η. Προσαρμογή της Οργανωτικής Υποδομής του ΟΛΠ Α.Ε.

Θα κατατεθεί νέος ΚΕΟΛ ο οποίος θα εγκριθεί εντός του Ιανουαρίου 2012, ώστε το οργανωτικό και λειτουργικό μοντέλο του ΟΛΠ Α.Ε. να καταστεί πιο λειτουργικό. Το νέο Οργανόγραμμα, θα δοθεί στα συνδικάτα για διαβούλευση και έκφραση γνώμης.

 

Θ. Αττικό Λιμενικό Σύστημα.

Στα πλαίσια των μελετών που έχουν κατατεθεί και της νομοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης αναμένεται η ενεργοποίηση της ενοποίησης των λιμένων της Αττικής (Πειραιά, Λαυρίου, Ελευσίνας και Ραφήνας), υπό τον ΟΛΠ Α.Ε.

 

Ι. Ανεξάρτητη “Αρχή Λιμένων Ελλάδος”.

Ο ΟΛΠ A.E. υποστηρίζει τη συγκρότηση Α.Α.Λ., η οποία θα επιλύει θέματα (α) μεταξύ Λιμένων, (β) μεταξύ χρηστών και Λιμένων και (γ) μεταξύ των χρηστών λιμένων για θέματα θαλασσίων μεταφορών.

 

ΙΑ. “Αρχή Λιμένος” κατά λιμάνι ή λιμενικό σύστημα.

Ο ΟΛΠ Α.Ε. έχει μελετήσει και θα συμβάλει στη διαμόρφωση του διαχωρισμού κάθε ενότητας λιμενικών υπηρεσιών σε (α) Αρχή Λιμένος, η οποία θα αναλάβει όλες τις δημοσίου χαρακτήρα υπηρεσίες, οι οποίες ασκούνται στα λιμάνια (β) Τομείς Εκμετάλλευσης (επιχειρηματικές δραστηριότητες).

Άποψη του ΟΛΠ Α.Ε. είναι ότι στην “Αρχή” πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι μη παραχωρούμενες σε τρίτους υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα, ενώ στους Τομείς μπορούν να ενταχθούν όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες θα δύνανται, ιδιαίτερα ως νέες λιμενικές υποδομές, να παραχωρούνται σε τρίτους.

ΙΒ. Νέες ευρύτερες υποδομές Λιμένος / Πόλης / Περιφέρειας βάσει του Ρυθμιστικού   Σχεδίου Αττικής 2021.

Για το θέμα αυτό ο ΟΛΠ Α.Ε. κατέθεσε τις απόψεις του στον ΟΡΣΑ, το Δήμο Πειραιώς και την Περιφέρεια Αττικής, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του σε ευρύτερης σημασίας για το λιμάνι έργα όπως η ολοκλήρωση του οδικού άξονα Δυτικής Αιγάλεω – Σχιστού – Πειραιάς, η υπογειοποίηση γραμμών ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ) από Ν. Φάληρο (και πριν) μέχρι το λιμάνι, η ολοκλήρωση Μετρό από Χαϊδάρι προς Πειραιά, η ολοκλήρωση σιδηροδρομικής διασύνδεσης Θριασίου – Ικονίου και δημιουργίας γραμμής Προαστιακού από ΣΚΑ μέχρι Ικόνιο, υποθαλάσσια οδική σήραγγα σε είσοδο λιμένος, οδικές σήραγγες κάτω από περιοχές της πόλης του Πειραιά κ.λ.π..

 

Ι.Γ. Λιμενοβιομηχανική Περιοχή Λιπασμάτων.

Ο ΟΛΠ Α.Ε., ο οποίος είναι ιδιοκτήτης 117 παραθαλάσσιων στρ. στο σύνολο των 660 στρ. της περιοχής, επιδιώκει (α) τη σύσταση Εταιρίας Ειδικού Σκοπού με όλους τους συνιδιοκτήτες και το Δήμο Δραπετσώνας – Κερατσινίου για την εκμετάλλευσης του χώρου αυτού (β) την ανάθεση μέσω της εταιρίας σε διεθνή Οίκο της τελικής μελέτης Ανάπλασης (έχουν προηγηθεί ήδη άριστες και σημαντικές) και (γ) τη δημιουργία στον βόρειο θαλάσσιο χώρο του λιμένος (από Μώλο Κράκαρη μέχρι Ακροκέραμο) ορισμένων θέσεων επιβατικών πλοίων, κυρίως όμως σκαφών θαλάσσιου τουρισμού και mega-yachts.

 

Ι.Δ. Επέκταση και Ενίσχυση Φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών.

1.ι.δ.) Ολοκλήρωση πολιτικών ανάπτυξης πρασίνου και στο εμπορικό λιμάνι.

2.ι.δ.) Ολοκλήρωση πολιτικών λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων.

3.ι.δ.) Ολοκλήρωση δικτύων λυμάτων.

4.ι.δ.) Ενίσχυση πολιτικών ελέγχου ρύπων.

Ι.Ε. Δημιουργία Συστήματος Χώρων Στάθμευσης εντός λιμενικής περιοχής.

1.ι.ε.) Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης εντός του χώρου της Πολιτιστικής Ακτής.

2.ι.ε.) Ανακατασκευή υπόγειου parking στην Πλατεία Καραϊσκάκη.

3.ι.ε.) Απαγόρευση στάθμευσης εντός ζώνης, πλην ορισμένων περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσες για φορτηγά και Ι.Χ.

4.ι.ε.) Ειδικές ζώνες στάθμευσης για οχήματα φορτοεκφόρτωσης.

Ι.ΣΤ. Αναβάθμιση Περιοχής Πλατείας Καραϊσκάκη.

1.ι.στ.) Αναβάθμιση (εξ’ ιδίων ή με παραχώρηση του υπογείου parking)

2.ι.στ.) Ανακατασκευή με συνυπογραφές λοιπών ιδιοκτητών του “τετραγώνου Γιαννουλάτου”.

3.ι.στ.) Ανακατασκευή Πλατείας Καραϊσκάκη.

 

Ι.Ζ. Πολιτιστική Ακτή.

Άμεση εφαρμογή όλων των σχεδιασμένων πολιτικών υλοποίησης του έργου αυτού.

 

Ι.Η. Εορτασμός 2.500 χρόνων από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας το 2020.

Ο ΟΛΠ Α.Ε. έχει από το 2010 υποβάλει προτάσεις για τη δημιουργία Εταιρίας Ειδικού Σκοπού (“Ελευθερία 2020”), η οποία θα αναλάβει κατά τα πρότυπα του “Αθήνα 2004”, τη διοργάνωση των εκδηλώσεων το 2020 της επετείου των 2.500 ετών από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Η προετοιμασία πρέπει να ξεκινήσει από το 2012, διότι απαιτούνται σύνθετα έργα υποδομών και άριστη λειτουργική προετοιμασία. Εκτός από την Πολιτεία και το Δήμο Σαλαμίνος, οφείλουν να συμμετέχουν πλην του ΟΛΠ Α.Ε., ο οποίος σήμερα είναι ιδιοκτήτης πολλών περιοχών, οι παραλιμένιοι Δήμοι της περιοχής και φυσικά οι Δήμοι Πειραιώς και Αθηναίων. Πέρα από την οφειλόμενη τιμή, οι εκδηλώσεις του 2020 θα αποτελέσουν παγκόσμιας ακτινοβολίας γεγονός με σημαντικές επενδυτικές και οικονομικές θετικές επιπτώσεις για την περιοχή του ευρύτερου Πειραιά.

 

Ι.Θ. Πολιτικές.

 • Επιδίωξη στενότερων σχέσεων μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και Δήμων Πειραιά, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περάματος, Σαλαμίνας.
 • Διασύνδεση πολιτικών Ναυτιλίας – Πολιτισμού – Τουρισμού.
 • Διασύνδεση ΟΛΠ Α.Ε. και λοιπών λιμένων μέσω Ε.ΛΙΜ.Ε., MedCruise, ESPO.
 • Διασυνδέσεις εταιρικής ευθύνης σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, χρηστών, ναυταθλητισμού.

 

 

 

 

  

ΘΕΜΑ 2: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. 2012- 2016

 

Σε σχέση με το εγκριθέν από το Δ.Σ. πρόγραμμα 2011-2015 επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:

 1. Το έργο “Διαπλάτυνση κρηπιδώματος λιμένος Αλών” εκτελέσθηκε κανονικά και ήδη παραδόθηκε. Επομένως αφαιρείται από την κατάσταση έργων.
 2. Ο διαγωνισμός του έργου “Αναπαλαίωση – Αξιοποίηση Υπερκατασκευής Μώλου Κράκαρη” κηρύχθηκε άγονος. Δεδομένου ότι το έργο αυτό αποτελεί στην ουσία διάσωση βιομηχανικού μνημείου, μετά από διαβουλεύσεις με την Περιφέρεια Αττικής προτείνεται να ενταχθεί στην προετοιμαζόμενη “Προγραμματική Συμφωνία” μεταξύ Περιφέρειας και ΟΛΠ Α.Ε. για την Πολιτιστική Ακτή Πειραιά. Αυτό σημαίνει ότι το έργο παραμένει στο επενδυτικό μας πρόγραμμα ως έργο ΟΛΠ / Περιφέρειας και όχι ως έργο προς κατασκευή – εκμετάλλευση μέσω παραχώρησης.
 3. Στο έργο της “Πολιτιστικής Ακτής” η παραχώρηση του κτιρίου στο Καστράκι για δημιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου εγκαταλείπεται. Στη θέση του κτιρίου αυτού, γίνονται διαβουλεύσεις για δημιουργία νέου χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 4. Στην Πολιτιστική Ακτή και εντός των χώρων, στους οποίους βρίσκονται κτίσματα της ΚΕΣΜ, θα ενταχθεί σύμφωνα και με το γενικό σχεδιασμό της Πολιτιστικής Ακτής νέος υπόγειος χώρος στάθμευσης υπεράνω του οποίου θα αναπτυχθεί πάρκο πρασίνου.

     Η σχετική μελέτη–κατασκευή–παραχώρηση θα προκηρυχθεί εντός του 2012.

 1. Μετά τις προμελέτες, οι οποίες παραδόθηκαν, θα προωθηθεί από τον ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια και της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Περιφέρειας – ΟΛΠ Α.Ε. η εκτέλεση (μελέτη – κατασκευή) του έργου “Υποθαλάσσια σύνδεση πεζών περιοχής Λέοντος και Ηετιώνιας Ακτής”, συνολικής δαπάνης 10 εκ. ευρώ, κατανεμημένα στα έτη 2012-2014. Το έργο θα ζητηθεί να μπει στο ΕΣΠΑ ή στην Προγραμματική Συμφωνία της Περιφέρειας Αττικής
 2. Εντάσσεται στο επενδυτικό σχέδιο του Οργανισμού, αφού προηγηθούν διαβουλεύσεις με τους λοιπούς ιδιοκτήτες, το έργο της ανάπλασης του “Τετραγώνου Γιαννουλάτου” στα “λεμονάδικα” της Πλατείας Καραϊσκάκη.
 3. Στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ Α.Ε. παραμένει και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο 2012 το έργο “Επέκταση Σταθμού Επιβατών Κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Λέοντος” της Ακτής Θεμιστοκλέους.
 4. Εντάσσεται στο Πρόγραμμα ως έργο 2012, η ανάπλαση της Πενταγωνικής Αποθήκης της “Παγόδας” για τη δημιουργία “Σταθμού Επιβατών Κρουαζιέρας Γ΄”. Το έργο αυτό απαιτεί μόνο διαμορφώσεις.

Κατά τα λοιπά με τις όποιες αναπροσαρμογές παραμένουν σε ισχύ όλα τα λοιπά έργα του Επενδυτικού Προγράμματος ΟΛΠ Α.Ε. 2011-2015.