Στο TAXIS μπαίνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες

Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα, μπαίνουν πλέον στην εποχή της… τεχνολογίας.

Από την εβδομάδα αυτή θα υποβάλουν ηλεκτρονικά ό,τι αφορά τη φορολόγηση τους. Θα μπουν στο TAXIS.

Για τον λόγο αυτό έγινε ειδικό σεμινάριο στα οικονομικά στελέχη των εταιρειών αφού μέχρι τώρα κατέθεταν φακέλους στη ΔΟΥ Πλοίων. Πλέον η ενημέρωση από τα λογιστήρια θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Η ισχύουσα φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα ρυθμίζεται με βάση το νόμο 27/1975. Πρόκειται για ένα σύστημα αντικειμενικής φορολόγησης των υπόχρεων πλοιοκτητών με βάση τη χωρητικότητα και την ηλικία των υπό ελληνική σημαία πλοίων αντί της φορολόγησης των εταιρικών κερδών.

Ο αριθμός των εγκατεστημένων εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλάδα σήμερα βάσει του ανωτέρω συστήματος ανέρχεται σε 1.323 εταιρείες του Νόμου 27/75 (άρθρο 25). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει σχετική σταθερότητα. Από τα στοιχεία δραστηριότητας που κατέθεσαν οι εταιρείες προκύπτει ότι:

– 694 εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης πλοίων

– 629 εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναυλώσεων και άλλων ναυτιλιακών εργασιών (μεσιτείες ναυλώσεων, ναυπηγήσεων, αγοραπωλησιών, ασφαλίσεων πλοίων, διακανονισμοί αβαριών κ.λ.π.)