ΣHMANTIKH ΑΥΞΗΞΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ TRANSIT ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (33,3%) ΣΤΟ ΝΕΟ CAR- TERMINAL ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΤΟ2011

olp180_73400_005202

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Αυτοκινήτων, η οποία διαχειρίζεται τα carterminals του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κατά τη διαχειριστική περίοδο του Ιανουαρίου-Δεκεμβριου 2011 υπήρξε συνολική αύξηση των κινήσεων κατά +9,81%, η οποία κυρίως οφείλεται στη θετική μεταβολή των κινήσεων transit κατά +33,3%.

Τα αποτελέσματα αυτά, παρά τη σημαντική μείωση των εισαγωγών αυτοκινήτων στην Ελλάδα λόγω της πτώσης των πωλήσεων, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης, θεωρούνται εξαιρετικά θετικά, δικαιώνοντας την πολιτική του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για επέκταση των χώρων του carterminal και των πολιτικών του στη διακίνηση transit αυτοκινήτων.  

Σε απόλυτους αριθμούς, το διάστημα Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2011, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2010 διακινήθηκαν συνολικά 417.659 αυτοκίνητα έναντι 380.346 , από τα οποία τα 328.996 ήταν transit, έναντι 246.801 του 2010.

Υπενθυμίζεται ότι στην παλιά καρβουνόσκαλα του Ν. Ικονίου επεκτάθηκε, αφού πρώτα ανακατασκευάσθηκε και οικολογικά αναβαθμίστηκε, ο νέος χώρος διακίνησης αυτοκινήτων του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος της Ανατολικής Μεσογείου. Η φόρτωση και μεταφόρτωση γίνεται με λιμενεργάτες του Ο.Λ.Π. Α.Ε., οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν και λειτουργούν βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, υπό την εποπτεία και βοήθεια και των μεγάλων εταιριών κατασκευής και διακίνησης αυτοκινήτων.