Σε υπογραφή συμφωνητικού εξώδικης οφειλής κατέληξαν ο ΟΛΠ Α.Ε. και η εργοληπτική εταιρία “J & P Αβαξ

 

Σε υπογραφή συμφωνητικού εξώδικης οφειλής κατέληξαν ο ΟΛΠ Α.Ε. και η εργοληπτική εταιρία “J & P Αβαξ” σχετικά με το θέμα των λανθασμένων υπολογισμών κατά την κατασκευή του Προβλήτα I στο Ν. Ικόνιο τα έτη 2007–2009.

Όπως είναι γνωστό, κατά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής του έργου το 2011 αποκαλύφθηκε ότι σε 47 ενδιάμεσους λογαριασμούς είχαν χρησιμοποιηθεί λανθασμένοι δείκτες υπολογισμών, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του ΟΛΠ Α.Ε.

Η εργολήπτρια εταιρία J & P Άβαξ” μετά τους ελέγχους αναγνώρισε την οφειλή ύψους 6.785.627,91 Ευρώ, την οποία ανέλαβε να επιστρέψει σε 7 μηνιαίες δόσεις, εντόκως και με επιστροφή του ΦΠΑ. Η εισήγηση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη έγινε ομόφωνα δεκτή και από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε.

 

 

Ο ΟΛΠ Α.Ε. θα παρακρατήσει τις εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές μέχρι την εξόφληση της οφειλής.

Ο ΟΛΠ Α.Ε.: (α) διεξάγει ΕΔΕ για τον καταλογισμό τυχόν διοικητικών ευθυνών, (β) η Δ/νση Επιθεώρησης ερεύνησε διεξοδικά το θέμα των υπολογισμών του έργου, (γ) ανέθεσε σε εκτιμητική εταιρία τη διερεύνηση όλων των λογαριασμών τεχνικών έργων από το 2003 και μετά και (δ) καθιέρωσε νέο σύστημα ανάθεσης και ελέγχου έργων για όλες τις υπηρεσίες του Οργανισμού.