Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ρύπανση της Μεσογείου με πλαστικά

 

Μετά από πρωτοβουλία των Επιτρόπων Janez Potočnik, αρμόδιου για το Περιβάλλον, και Μαρίας Δαμανάκη, αρμόδιας για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, πραγματοποιήθηκε σήμερα ενημερωτική συνάντηση με θέμα τη ρύπανση της Μεσογείου από πλαστικά και άλλα απορρίμματα στο Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

 

 

 

 

 

Στη συνάντηση αυτή, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της βιομηχανίας και μη-κυβερνητικών οργανώσεων, η HELMEPA παρουσίασε συνοπτικά το πολυετές έργο της για την ενημέρωση των Ελλήνων ναυτικών και του ευρύτερου κοινού της χώρας μας σχετικά με το πρόβλημα αυτό, τις τάσεις συγκέντρωσης πλαστικών στις ακτές και τη θάλασσα όπως καταγράφονται κατά τους ετήσιους, εθελοντικούς καθαρισμούς ακτών και τα αποτελέσματα παλαιότερων προγραμμάτων διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στην Ελλάδα. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προσπάθειες των μελών της, ναυτικών και εταιρειών να εφαρμόζουν εθελοντικά τις απαιτήσεις της διεθνούς νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο πλοίο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν διαθέσιμες Ευκολίες Υποδοχής αλλά και τη συμβολή τους στη σημερινή έρευνα και καταγραφή απορριμμάτων στη θάλασσα.

 

 

Στη συνάντηση αυτή αναγνωρίστηκε ότι η πλημμελής διαχείριση των απορριμμάτων στη στεριά και η έλλειψη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που ευθύνονται για την όξυνση του προβλήματος αυτού.

 

Οι δύο Επίτροποι δεσμεύτηκαν ότι η συνάντηση αυτή αποτελεί την αρχή λήψης μιας σειράς πρωτοβουλιών που θα αναλάβουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, όπως η εντατικοποίηση της έρευνας για τη συγκέντρωση και τις επιπτώσεις των πλαστικών απορριμμάτων στη θάλασσα, η υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων, η συλλογή με αλιευτικά σκάφη απορριμμάτων από την επιφάνεια της θάλασσας καθώς και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο.