Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της διακήρυξης εδώ