Τέσσερα νέα πλοία για τον όμιλο Τσάκου

 

H Tsakos Energy Navigation (TEN) έχει αγοράσει δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου τύπου VLCCs και δύο δεξαμενόπλοια τύπου Suezmaxes, ενώ πώλησε δύο άλλα δεξαμενόπλοια της.

Η T.EN. έχει αποκτήσει τα δύο Suezmaxes συνολικά, στην τιμή των 122 εκ. δολαρίων και δύο VLCCs υπό ναυπήγηση στην τιμή των 193.9 εκ. δολαρίων.

Τα VLCCs κατασκευάζονται στα ναυπηγεία Hyundai Samho της Κορέας και θα παραδοθούν το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Ενώ τα δύο Suezmaxes θα παραδοθούν το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Παράλληλα η T.E.N. έχει πουλήσει ένα πρώτης γενιάς δεξαμενόπλοιο Suezmax και ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο μικρότερου μεγέθους τύπου handysize, προς 43 εκ. δολάρια συνολικά. Η εταιρεία αναφέρει ότι τα καθαρά κέρδη από την πώληση είναι της τάξεως των 20 εκ. δολαρίων μετά την αποπληρωμή του χρέους, και 2 εκ. δολαρίων περίπου σε κέρδη κεφαλαίου.

Ένα άλλο δεξαμενόπλοιο Suezmaxes του στόλου της εταιρείας έχει ναυλωθεί για διάστημα 30 μηνών “σε μια μεγάλη εταιρεία πετρελαίου των ΗΠΑ” όπως αναφέρεται . Άλλα τέσσερα δεξαμενόπλοια τύπου MR έχουν ναυλωθεί σε “μεγάλες ευρωπαϊκές και βορειοαμερικανικές εταιρείες πετρελαίου» για μια μέση περίοδο 24 μηνών, με επιλογή 12 μηνών και διατάξεις στη συμφωνία για την κατανομή του κέρδους. Η ΤΕΝ αναμένει από τις προηγούμενες πέντε συμφωνίες να έχει συνολικά ακαθάριστα έσοδα της τάξης των 71 εκ. δολαρίων ή έως και 95 εκατ. δολαρίων εάν ασκηθούν οι επιλογές.