Στο σφυρί δέκα πλοία της πτωχευμένης Hanjin

Ξεκίνησε η διαδικασία πώλησης των πλοίων της Hanjin Shipping. Η Korea Development Bank που είναι και ο βασικός πιστωτής της , ξεκίνησε τη διαδικασία για την πώληση 10 πλοίων της Hanjin.

Η τράπεζα έχει ζητήσει από τους δυνητικούς αγοραστές των πλοίων, να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για δυο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και οκτώ πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου.

Μετά τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρέθηκε η ναυτιλιακή εταιρεία, κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα, στα τέλη Αυγούστου 2016, και Hanjin επέστρεψε στους δανειστές της όλα τα πλοία που αγόρασε με τα τραπεζικά δάνεια.

Σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα για να εξοφλήσει τους πιστωτές της, η εταιρεία επέλεξε να πουλήσει μια σειρά από περιουσιακά της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του δικτύου δρομολογίων της από την Ασία στις ΗΠΑ.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, το 54% εκατό των μετοχών της Hanjin στην Total Terminals International (ΤΤΙ), τον φορέα εκμετάλλευσης δύο λιμενικών εγκαταστάσεων στο Long Beach και το Seattle, πωλήθηκε στην Mediterranean Shipping Company (MSC) και στη Hyundai Merchant Marine (HMM) προς 78 USD.
Τη διαχείρησηαναλαμβάνουν η θυγατρική της MSC, Terminal Investment Limited (ΤΙΤ) και η Hyundai Merchant Marine, και η αγορά περιλαμβάνει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και δανείων της Hanjin.