Πρώτοι στις παραγγελίες νέων πλοίων οι Έλληνες εφοπλιστές

Ποντοπόρος Έλληνες εφοπλιστές εμπορικός στόλος

Τα ηνία παίρνουν οι Έλληνες εφοπλιστές στις παραγγελίες νέων πλοίων για το 2017.

Οι Έλληνες εφοπλιστές κατέχουν το μεγαλύτερο αριθμό νέων ναυπηγήσεων μέχρι στιγμής για τη φετινή χρονιά, καθώς οι Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις προχώρησαν σε συνολικά 35 παραγγελίες για νέα φορτηγά και δεξαμενόπλοια από την αρχή του 2017, σύμφωνα με το VesselsValue.
Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν τοποθετηθεί μόνο 119 παραγγελίες. Η Ελλάδα ακολουθεί το δρόμο, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ με 14 νέα συμβόλαια και τη Σιγκαπούρη στην τρίτη θέση με 10 νέα πλοία να βρίσκονται σε παραγγελία. Επιπλέον, η Νορβηγία έχει συνάψει οκτώ συμβόλαια και η Ολλανδία έξι.

Η ελληνική ναυτιλιακή Chartworld Shipping κατέχει την πλειοψηφία των παραγγελιών με 14 συμβάσεις για νέες ναυπηγήσεις, εκ των οποίων οι δώδεκα αφορούν φορτηγά πλοία αλλά και πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου και δύο αφορούν δεξαμενόπλοια. Οι εταιρείες Enesel SA, TMS Tankers, Capital Maritime και Trading προχώρησαν σε παραγγελείες τεσσάρων δεξαμενόπλοιων, ακολουθούμενες από τη Maran Tankers, η οποία επίσης παρήγγειλε τρία δεξαμενόπλοια.

Επιπλέον, οι ναυτιλιακές Neda Maritime και Metrostar Management Corp παρήγγειλαν δύο δεξαμενόπλοια η κάθε μία, ενώ η M Maritime Corp προχώρησε σε παραγγελία για δύο bulk carrier.

“Πολλοί στην ναυτιλιακή βιομηχανία ανησυχούν για την ανισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης όσο αφορά τα σκάφη που είναι ήδη έτοιμα και βρίσκονται ήδη στο νερό, και του όγκου των φορτίων. Η κατάσταση αυτή δεν φαίνεται να μπορεί να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, καθώς υπάρχουν μόλις 66 εκατομμύρια dwt σε δεξαμενόπλοια και bulk carriers που θα παραδοθούν το υπόλοιπο του 2017, αντιπροσωπεύοντας το 47% του σημερινού συνόλου παραγγελιών δεξαμενόπλοιων και bulk carriers”.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης και επενδύσεων στην αγορά νέων κατασκευών προήλθε από τον τομέα των ιδιωτικών κεφαλαίων. Σήμερα, ο κλάδος των ιδιωτικών κεφαλαίων προτιμά να επενδύει σε πλοία με διαθέσιμη χωρητικότητα, σε πλοία δηλαδή που έχουν ήδη παραδοθεί, ώστε να μπορούν να αποσβέσουν πιο άμεσα το κόστος της επένδυσής τους.

Αυτό οδήγησε στην έλλειψη διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων για νέες ναυπηγήσεις και δημιούργησε κενό στις παραδόσεις, κυρίως στα μεγάλα ναυπηγεία.
Το 2017, οι παραγγελίες νέων πλοίων μειώθηκαν, όμως εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτός είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που οδήγησαν στην αύξηση των τιμών στη ναυπήγησε νέων πλοίων τους τελευταίους 5 μήνες.