Η Nereus Digital Bunkers παρουσιάζει την καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα εμπορικής διαχείρισης ναυτιλιακών καυσίμων, NEREUS

Nereus Digital Bunkers

NEREUS Digital Bunkers Logo

Η Nereus Digital Bunkers, η νέα, ελληνική, ανεξάρτητη εταιρεία στο χώρο της ναυτιλίας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της ομάδας συνεργατών της και τα οφέλη της τεχνολογίας, δημιούργησε την ψηφιακή πλατφόρμα εμπορικής διαχείρισης ναυτιλιακών καυσίμων, NEREUS.

Στόχος της Nereus Digital Bunkers, μέσω της πλατφόρμας NEREUS, είναι να προσφέρει μία ολοκληρωμένη προϊοντική λύση και ένα σύνολο υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ψηφιακές τάσεις και στην ανάγκη των ναυτιλιακών εταιρειών να εξελίξουν, να βελτιστοποιήσουν και να απλοποιήσουν τη διαδικασία έρευνας και αγοράς ναυτιλιακών καυσίμων. Πρόκειται για μια νέα, διαφορετική προσέγγιση στην αγορά της ναυτιλίας, βασισμένη στην καινοτομία και την παροχή δεδομένων (historic and live feed data) που αλλάζει τις μέχρι σήμερα πρακτικές και συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων, στην εξοικονόμηση κόστους και στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου. Σύμφωνα με τους ήδη υπάρχοντες χρήστες της λύσης NEREUS, ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας έχει μειωθεί κατά 30% ενώ η εξοικονόμηση κόστους προμήθειας καυσίμων αγγίζει το 7%.

Ο κ. Νικόλαος Γκίκας, ιδρυτής της Nereus Digital Bunkers, σημείωσε σχετικά: «Αναγνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη αγορά είχε ένα μεγάλο κενό ως προς την πρόσβαση και σωστή αξιοποίηση της πληροφορίας και με δεδομένο ότι όλο και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες εστιάζουν και κάνουν βήματα προς την τεχνολογική τους μετεξέλιξη, δημιουργήσαμε μία ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον συνεργάτη επιλογής για τη παγκόσμια ναυτιλία, βελτιώνοντας και εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εμπορική διαχείριση και αγορά ναυτιλιακών καυσίμων (bunkers). Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα και γι’ αυτό επιδιώκουμε, με σύμμαχο την τεχνολογία και τις τάσεις της αγοράς, να δημιουργήσουμε μία αποτελεσματική και οικονομική λύση και μια εξελιγμένη εμπειρία, γρήγορη, φιλική και απλή που μεγιστοποιεί την αξία για τους πελάτες μας».

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση της πλατφόρμας NEREUS βασίζεται σε 3 πυλώνες: την έρευνα αγοράς/ market research (indication prices, bunker matrix optimization tool, oil forecasting), τη διαπραγμάτευση καυσίμων/ inquiry negotiation- και το post fixture (automatic documentation- calling instructions, SOF ,invoice monitoring, και bunker task reminders).

Μέσα από μία σειρά εργαλείων όπως αναλύσεις δεδομένων και προβλέψεις για τις τιμές του πετρελαίου (data analytics & oil price forecasting) σε πραγματικό χρόνο αλλά και αλγόριθμους που συνυπολογίζουν όλες τις πληροφορίες της παγκόσμιας αγοράς ναυτιλιακών καυσίμων, η πλατφόρμα NEREUS, παρέχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς του πετρελαίου, στο κατάλληλο λιμάνι, στον κατάλληλο χρονισμό και από τον κατάλληλο πάροχο.

Με δυνατότητες 100% εξατομίκευσης ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες για περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες, η πλατφόρμα αποτελεί ένα χρήσιμο και ευέλικτο εργαλείο που απλοποιεί τη λήψη αποφάσεων κάθε ναυτιλιακής εταιρείας. Τέλος, όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα κάθε λογαριασμού αποθηκεύονται με ασφάλεια σε cloud, παρέχοντας εύκολη και άμεση πρόσβαση, ενώ το λογισμικό της αναβαθμίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία της.

Προτεινόμενα tags: Nereus Digital Bunkers, ναυτιλιακές εταιρείες, startup, ψηφιοποίηση, καύσιμα, cloud, ανεφοδιασμός, καινοτομία, bunkers, bunkering, bunker management, bunker procurement, marine fuel, maritime software , analytics

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Nereus Digital Bunkers στο: https://www.nereus.tech/