Ανοδική πορεία του LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο

E-Zero, ναυτιλιακό καύσιμο
Σε ανοδική τροχιά το LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο σύμφωνα με έρευνα της Marketresearch καθώς αναμένεται να σημειώσει σημαντική αύξηση μέχρι το 2021. Η συσσώρευση κεφαλαίου αναμένεται να αγγίξει τα 3,4 δισ. δολάρια αναδεικνύοντας τους γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης του LNG στην αγορά.

Όπως αναφέρει η έρευνα τα LNG πλοία θα αποτελέσουν την κύρια εφαρμογή για την παγκόσμια αγορά LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο, όπου χαρακτηριστικά σημειώνει ότι «Το LNG χρησιμοποιείται ως ναυτιλιακό καύσιμο και προσφέρει ποικίλα πλεονεκτήματα για τα πλοία. Μειώνει τις εκπομπές οξειδίων του θείου κατά 90 με 95%. Έχουμε λιγότερες εκπομπές άνθρακα σε σύγκριση με τα πλοία συμβατικού καυσίμου, με την μείωση των εκπομπών να φτάνει το 20-25%. Επομένως τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που σχετίζονται από την χρήση του LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς κατά την εξεταζόμενη περιόδο»

Η αυξημένη ζήτηση για πλοία LNG αναμένεται να συμπαρασύρει στον δρόμο της ανάπτυξης ολόκληρη την αγορά LNG, με τους Έλληνες να διατηρούν το προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών τους, όπως είχε σημειωθεί και παλαιότερα από την γερμανική εφημερίδα Die Welt.

dealnews.gr