Νέος πρόεδρος στην Olympic Shipping

ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην Olympic Shipping and Management S.A. είναι από την 1η Ιανουαρίου του 2017, o Γιώργος Καραγεωργίου.

Ο κ. Καραγεωργίου, έχει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού και μεταπτυχιακού τίτλου σε «Ocean Engineering» από το Stevens Institute of Technology, ενώ κατέχει και μεταπτυχιακό τίτλο στο «Shipping Trade and Finance» από το City University Business School.

Ξεκίνησε την εργασιακή του διαδρομή στην εταιρεία «Kassos Maritime» και στη συνέχεια, πήγε στη «Stelmar Shipping Limited» και υπήρξε ιδρυτικό μέλος των «easyGroup Ltd» και «Globus Maritime Limited»

Σημειώνεται ότι η Olympic Shipping διαχειρίζεται πλοία, τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο του Ιδρύματος Ωνάση, και αποτελεί συνέχεια της Olympic Maritime.

Συνολικά, ο στόλος της εταιρείας απαρτίζεται από 17 δεξαμενόπλοια διπλών τοιχωμάτων και 10 πλοία χύδην ξηρού φορτίου.

Πηγή: toxrima.gr